bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
24.04.2014 15:13:52 Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
23.04.2014 15:09:36 Usunięto artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego z kategorii OGŁOSZENIA
23.04.2014 15:09:12 Usunięto artykuł Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego z kategorii OGŁOSZENIA
23.04.2014 15:08:59 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
23.04.2014 15:08:58 Dodany nowy artykuł
23.04.2014 15:08:58 Dodany nowy artykuł
18.04.2014 09:32:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Sprawa nr IN.271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie projektu budowlanego, oraz kosztorysów inwestorskich, dla zadania pn. „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A”.
18.04.2014 09:31:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
18.04.2014 09:31:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Pytania do treści SIWZ + odpowiedzi do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:56:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 2 do umowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:55:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik mapy do załącznika nr do umowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:54:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 1 do umowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:49:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki wraz z umową do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:48:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
16.04.2014 14:47:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
10.04.2014 13:38:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"- II
09.04.2014 16:15:04 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2
09.04.2014 16:13:03 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2
09.04.2014 16:11:21 Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2
09.04.2014 16:11:04 Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2
09.04.2014 16:10:49 Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2
09.04.2014 16:10:35 Dodany załącznik Ogłoszenie – Załącznik nr 1 do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2
09.04.2014 16:10:19 Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2
09.04.2014 16:09:46 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2
09.04.2014 16:08:46 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży … i przeciwdziałanie patologiom w 2014 roku – Zadanie nr 2
09.04.2014 14:15:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik mapa podglądowa do artykułu Sprawa nr IN.271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie projektu budowlanego, oraz kosztorysów inwestorskich, dla zadania pn. „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A”.
09.04.2014 14:15:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie + formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr IN.271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie projektu budowlanego, oraz kosztorysów inwestorskich, dla zadania pn. „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A”.
09.04.2014 14:14:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr IN.271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie projektu budowlanego, oraz kosztorysów inwestorskich, dla zadania pn. „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A”.
08.04.2014 12:32:14 Edytowano artykuł 2014
08.04.2014 12:27:33 Edytowano artykuł 2014
08.04.2014 12:08:47 Edytowano artykuł 2014
08.04.2014 12:07:23 Edytowano artykuł 2014
08.04.2014 12:04:29 Edytowano artykuł 2014
08.04.2014 12:02:50 Edytowano artykuł 2014
01.04.2014 13:01:39 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
01.04.2014 12:59:22 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
01.04.2014 12:58:00 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
01.04.2014 12:57:05 Dodany nowy artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
01.04.2014 12:53:12 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2013 r.
01.04.2014 12:35:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"- II
01.04.2014 12:35:37 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik z artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"- II
01.04.2014 12:35:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"- II
01.04.2014 12:34:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"- II
01.04.2014 12:07:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2014.PN pn. Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2014 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego oraz klińca dla Gminy Kampinos w 2014 roku”
28.03.2014 14:21:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"
27.03.2014 13:55:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Sprawa nr 271.2.2014.PN pn. Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2014 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego oraz klińca dla Gminy Kampinos w 2014 roku”
26.03.2014 14:11:52 Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
26.03.2014 14:10:37 Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
26.03.2014 14:08:23 Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
26.03.2014 14:08:00 Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ