bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
29.08.2016 16:20:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.91.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
29.08.2016 16:18:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.91.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
29.08.2016 13:49:13 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
29.08.2016 13:48:20 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
29.08.2016 13:45:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
29.08.2016 13:05:14 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
29.08.2016 09:58:53 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
26.08.2016 12:44:25 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
23.08.2016 14:19:28 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
23.08.2016 11:51:19 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
23.08.2016 11:48:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 19.08.2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.08.2016 11:47:50 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 19.08.2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws. lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.08.2016 11:46:17 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Teresin z dnia 11.08.2016 r.
23.08.2016 11:46:04 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Teresin z dnia 11.08.2016 r.
17.08.2016 13:17:15 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
17.08.2016 13:17:04 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
17.08.2016 13:15:57 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 sierpnia 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.08.2016 13:15:39 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 sierpnia 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.08.2016 08:19:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
17.08.2016 08:19:33 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
17.08.2016 06:32:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie ws. rozstrzygnięcia do artykułu Sprawa nr 271.84.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
16.08.2016 12:56:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16.08.2016 r.
16.08.2016 12:55:51 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16.08.2016 r.
16.08.2016 10:58:26 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
08.08.2016 15:06:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.84.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
08.08.2016 15:06:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.84.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
08.08.2016 14:10:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.77.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
08.08.2016 12:01:59 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 01.08.2016 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego
08.08.2016 12:01:41 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 01.08.2016 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego
05.08.2016 12:21:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
04.08.2016 14:20:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.77.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
04.08.2016 14:13:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.77.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
04.08.2016 07:07:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat
04.08.2016 07:05:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat
01.08.2016 13:44:55 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2016 roku
29.07.2016 07:54:24 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
28.07.2016 13:31:54 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
28.07.2016 08:14:57 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
28.07.2016 08:04:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.07.2016 13:30:36 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu usługowo-mieszkaniowego składającego się z budynku pensjonatowego i budynku administracyjno-zabiegowego we wsi Zawady gm. Kampinos na fragmencie działki ewid. nr 58
26.07.2016 13:30:17 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu usługowo-mieszkaniowego składającego się z budynku pensjonatowego i budynku administracyjno-zabiegowego we wsi Zawady gm. Kampinos na fragmencie działki ewid. nr 58
26.07.2016 07:54:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
26.07.2016 07:51:51 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
26.07.2016 07:50:10 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
26.07.2016 07:48:40 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
26.07.2016 07:46:45 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
26.07.2016 07:45:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
22.07.2016 07:55:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. inwestycji
21.07.2016 12:47:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 9 Rozkład jazdy do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
21.07.2016 12:46:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2016.PN pn.: "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"