bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
15.11.2019 11:26:37 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Transmisja XV Sesji Rady Gminy Kampinos
15.11.2019 10:28:10 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
15.11.2019 10:18:16 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
15.11.2019 09:46:40 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
14.11.2019 13:38:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.112.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap IV
14.11.2019 13:25:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.112.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap IV
14.11.2019 13:24:39 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.112.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap IV
14.11.2019 10:24:51 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.11.2019 10:24:35 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.11.2019 14:19:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część I i III do artykułu Sprawa nr FZ.271.108.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap III
13.11.2019 12:58:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.108.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos" - etap III
13.11.2019 11:05:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.110.2019.PN pn. "Rozłożenie klińca na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
13.11.2019 10:33:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.110.2019.PN pn. "Rozłożenie klińca na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
13.11.2019 10:33:36 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.110.2019.PN pn. "Rozłożenie klińca na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
12.11.2019 13:46:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.105.2019.PP pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i Kampinosie A"
08.11.2019 11:50:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:46:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjno-wysokościowy z zakresm realizacji zadania do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:45:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt stałej organizacji ruchu - cz.3 do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:45:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt stałej organizacji ruchu - cz.2 do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:45:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt stałej organizacji ruchu - cz.1 do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:44:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna - rys. PK01 do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:44:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna - rys. ZT 01 do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:43:44 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna - rys. ZT 0101 z artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:43:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna - rys. ZT 0101 do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:41:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:36:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:34:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
08.11.2019 11:31:53 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
07.11.2019 14:23:11 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:23:04 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:22:59 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:22:50 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r. do artykułu Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:22:13 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Uchwała nr LXVII/322/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:21:20 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:21:12 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:21:03 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:20:50 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r. do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:19:03 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Załącznik nr 1 z artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:19:01 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r. z artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:18:45 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:18:14 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r. do artykułu Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:16:52 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Uchwała nr LXVII/323/18 z dnia 9 października 2018 r.
07.11.2019 14:10:35 Monika Chądzyńska Dodany załącznik rejestr planów miejscowych do artykułu Rejestr planów miejscowych
07.11.2019 14:10:24 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Plany miejscowe w Gminie Kampinos z artykułu Rejestr planów miejscowych
07.11.2019 14:09:45 Monika Chądzyńska Dodany załącznik rejestr planów miejscowych do artykułu rejestr planów miejscowych
07.11.2019 14:09:20 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik z artykułu rejestr planów miejscowych
07.11.2019 08:55:22 Monika Chądzyńska Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego
07.11.2019 08:54:38 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego
07.11.2019 08:54:24 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowania wieczystego
07.11.2019 08:40:15 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy