bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Data Redaktor Zmiana
02.03.2015 13:14:46 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
27.02.2015 14:56:08 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
27.02.2015 14:55:43 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
26.02.2015 11:19:21 Edytowano artykuł 2015
26.02.2015 11:18:34 Edytowano artykuł 2015
26.02.2015 10:43:01 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:18:04 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:16:13 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 15:57:31 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 15:57:02 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 15:56:46 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 15:41:37 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 15:40:21 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 15:37:18 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 13:29:15 Edytowano artykuł Dane adresowe
25.02.2015 13:28:18 Edytowano artykuł Dane adresowe
25.02.2015 13:27:45 Edytowano artykuł Dane adresowe
25.02.2015 13:23:12 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
25.02.2015 13:17:06 Edytowano artykuł Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
25.02.2015 13:16:44 Edytowano artykuł Stanowisko ds. zezwoleń, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego; IOD
25.02.2015 13:14:57 Edytowano artykuł Wójt Gminy
25.02.2015 13:14:04 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
25.02.2015 13:13:13 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
25.02.2015 11:02:03 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 11:01:33 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 10:38:43 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 10:25:44 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 10:23:38 Edytowano artykuł 2015
23.02.2015 15:52:18 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. realizacji przedsięwzięcia p.n. Panattoni Park Teresin II
23.02.2015 15:50:32 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. realizacji przedsięwzięcia p.n. Panattoni Park Teresin II
23.02.2015 15:40:18 Edytowano artykuł 2015
23.02.2015 15:32:09 Edytowano artykuł 2015
20.02.2015 11:10:49 Dodany załącznik Informacja o wynikach przetargu - dzierżawa działki w Kampinosie A do artykułu INFORMACJA Wójta Gminy Kampinos o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Kampinosie A
20.02.2015 11:03:47 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Wójta Gminy Kampinos o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Kampinosie A
18.02.2015 13:45:41 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
18.02.2015 13:43:55 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
18.02.2015 13:42:26 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
17.02.2015 14:01:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.8.2015.PP "Dostawa tonerów do drukarek, faxu i urządzeń wielofunkcyjnych oraz bębnów do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015- II"
17.02.2015 09:49:21 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2015 r.
17.02.2015 07:57:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015" "
16.02.2015 09:48:46 Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
16.02.2015 09:48:20 Usunięty załącznik Informacja o naborze z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
16.02.2015 09:45:56 Dodany załącznik Informacja o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
11.02.2015 10:27:45 Edytowano artykuł Rada Gminy
11.02.2015 10:24:59 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
11.02.2015 10:24:40 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
11.02.2015 09:38:19 Edytowano artykuł 2015
11.02.2015 09:37:45 Edytowano artykuł 2015
11.02.2015 09:37:32 Edytowano artykuł 2015
11.02.2015 09:34:07 Edytowano artykuł 2015