bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
12.03.2013 14:30:37 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetleniaw miejscowości Skarbikowo"
12.03.2013 13:33:05 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zapytanie cenowe + formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr 271.6.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2013”
12.03.2013 13:32:31 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2013”
12.03.2013 13:30:47 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zapytanie cenowe + formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr 271.5.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2013”
12.03.2013 13:30:06 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2013”
12.03.2013 11:07:46 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
12.03.2013 11:06:10 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
12.03.2013 11:05:28 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
11.03.2013 14:31:30 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.4.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Dostawa wraz z montażem witaczo- żegnaczy dla Gminy Kampinos w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi”
11.03.2013 14:31:11 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
11.03.2013 14:30:58 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.4.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Dostawa wraz z montażem witaczo- żegnaczy dla Gminy Kampinos w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi”
11.03.2013 14:26:18 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zapytanie cenowe + formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr 271.4.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Dostawa wraz z montażem witaczo- żegnaczy dla Gminy Kampinos w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi”
11.03.2013 14:25:45 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Dostawa wraz z montażem witaczo- żegnaczy dla Gminy Kampinos w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi”
05.03.2013 13:13:59 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 13:13:26 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 13:09:55 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 13:08:40 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 12:53:17 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 12:50:41 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 12:46:15 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 12:44:36 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 12:43:34 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 12:01:38 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 12:01:12 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 11:59:18 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 11:57:22 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 11:54:20 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 11:52:40 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 11:50:11 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 11:48:36 Edytowano artykuł 2010
05.03.2013 11:44:41 Edytowano artykuł 2010
04.03.2013 15:09:36 Dodany załącznik RB-UZ do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:09:17 Dodany załącznik RB-UN do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:08:37 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:08:16 Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:07:35 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:06:57 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:06:38 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
04.03.2013 15:03:15 Dodany nowy artykuł Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.
28.02.2013 10:54:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II"
28.02.2013 10:53:11 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II"
28.02.2013 10:05:51 Edytowano artykuł 2013
25.02.2013 14:30:16 Edytowano artykuł 2013
25.02.2013 14:29:51 Edytowano artykuł 2013
22.02.2013 12:38:22 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzedu Gminy Kampinos w roku 2013- II"
22.02.2013 12:37:06 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzedu Gminy Kampinos w roku 2013- II"
20.02.2013 13:33:57 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
12.02.2013 15:07:47 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana I + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 zmodyfikowana SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 15:07:13 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 zmodyfikowana SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 15:05:22 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ I do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 modyfikacja SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”