bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
09.12.2016 08:59:02 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
09.12.2016 08:54:20 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
07.12.2016 11:44:04 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik treść uchwały nr Pł.316.2016 z artykułu Uchwała Nr Pł.315.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
07.12.2016 11:43:06 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Uchwała Nr Pł.316.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2017 rok.
07.12.2016 11:42:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik treść uchwały nr Pł.316.2016 do artykułu Uchwała Nr Pł.316.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2017 rok.
07.12.2016 11:41:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik treść uchwały nr Pł.316.2016 do artykułu Uchwała Nr Pł.315.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
07.12.2016 11:41:10 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.316.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2017 rok.
07.12.2016 11:38:58 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik treść uchwały nr Pł.315.2016 do artykułu Uchwała Nr Pł.315.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
07.12.2016 11:37:37 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.315.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
07.12.2016 11:20:56 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
07.12.2016 08:59:44 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
07.12.2016 08:53:11 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
06.12.2016 13:28:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2016 do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.12.2016 09:47:31 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
05.12.2016 15:21:10 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
05.12.2016 15:18:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia z dnia 05.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.12.2016 15:18:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.12.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.12.2016 15:18:09 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Ogłoszenie o zamóweniu z artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.12.2016 15:18:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamóweniu do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.12.2016 15:16:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.12.2016 07:40:38 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Biuro Rady Gminy
02.12.2016 07:59:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
01.12.2016 10:09:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść raportu do artykułu RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
01.12.2016 10:09:40 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Treść raportu z artykułu RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
01.12.2016 10:00:10 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:28:59 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:22:45 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:20:14 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:18:02 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:12:51 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:08:05 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:03:51 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 09:50:14 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
29.11.2016 15:22:51 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 15:22:36 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 15:22:26 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 15:22:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 15:19:57 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 15:19:44 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 08:41:50 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
29.11.2016 08:03:44 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Kompetencje Rady Gminy
28.11.2016 16:56:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.11.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
28.11.2016 16:48:03 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
28.11.2016 16:34:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.11.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
28.11.2016 16:33:44 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia z dnia 28.11.2016r. z artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
28.11.2016 16:33:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia z dnia 28.11.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
28.11.2016 16:32:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
24.11.2016 08:08:10 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
24.11.2016 07:59:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapa sytuacyjna do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
24.11.2016 07:59:09 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGACH