bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
03.10.2017 12:14:55 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Zawady i miejscowości Prusy, gm. Kampinos".
03.10.2017 12:14:32 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Józefów
03.10.2017 12:11:43 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść decyzji do artykułu Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Zawady i miejscowości Prusy, gm. Kampinos".
03.10.2017 12:11:09 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4131W w miejscowości Zawady i miejscowości Prusy, gm. Kampinos".
03.10.2017 10:07:34 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
02.10.2017 09:16:14 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
29.09.2017 12:51:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr 271.5.2017.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
29.09.2017 10:52:30 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
28.09.2017 10:22:24 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
28.09.2017 10:21:40 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.112.2017 z dnia 28 września 2017 r. wraz z Regulaminem przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków trwałych do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
28.09.2017 10:19:12 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
28.09.2017 10:17:34 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
27.09.2017 10:12:53 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2017 roku ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
27.09.2017 10:12:36 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2017 roku ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
26.09.2017 12:01:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.63.2017.PP pn." Zakup wraz z dostawą wodomierzy"
26.09.2017 10:00:29 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
26.09.2017 10:00:15 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
26.09.2017 09:55:59 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej z kategorii Ogłoszenia o naborze
26.09.2017 09:52:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu
26.09.2017 09:52:38 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł
26.09.2017 09:51:33 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej z kategorii Ogłoszenia o naborze
26.09.2017 09:46:52 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu
26.09.2017 09:45:46 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł
26.09.2017 09:45:09 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł
26.09.2017 08:42:57 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
25.09.2017 13:25:03 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść informacji do artykułu Informacja Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
25.09.2017 13:24:12 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Informacja Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
21.09.2017 15:07:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.09.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 15:07:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 15:04:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Grabnik do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 15:04:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Budki Żelazowskie do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 15:03:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Gnatowice Stare do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 15:00:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.09.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 14:59:17 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
21.09.2017 14:58:13 Elżbieta Korolewska Usunięto artykuł Sprawa nr 271.6.2017.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"" z kategorii ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017
21.09.2017 14:57:44 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł
21.09.2017 09:50:36 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
21.09.2017 08:02:35 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
20.09.2017 14:25:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.09.2017 r. do artykułu Sprawa nr 271.5.2017.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
20.09.2017 14:22:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.09.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.5.2017.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
20.09.2017 14:21:45 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2017.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
20.09.2017 11:10:16 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu WÓJT GMINY KAMPINOS ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres do 3 lat, położonej w miejscowości Kampinos A. Nieruchomość ta przeznaczona jest na cele rolne. W skład nieruchomości rolnej wchodzą następujące działki ewid:117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/2, 119/3, 513, 85/1, 85/2, 85/3, 87.
20.09.2017 11:10:02 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WÓJT GMINY KAMPINOS ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres do 3 lat, położonej w miejscowości Kampinos A. Nieruchomość ta przeznaczona jest na cele rolne. W skład nieruchomości rolnej wchodzą następujące działki ewid:117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/2, 119/3, 513, 85/1, 85/2, 85/3, 87.
20.09.2017 11:08:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
19.09.2017 15:35:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.09.2017 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.09.2017 15:35:00 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.09.2017 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.09.2017 14:35:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.65.2017.PP pn." Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
19.09.2017 14:32:47 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.65.2017.PP pn." Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
19.09.2017 14:28:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe po modyfikacji z dnia 19.09.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.63.2017.PP pn." Zakup wraz z dostawą wodomierzy"
15.09.2017 11:55:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacja) do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego