bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
09.10.2012 14:15:00 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 14 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:13:50 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 13 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:12:55 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 12 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:12:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 11 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:10:40 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:09:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:08:08 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:07:21 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:06:37 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:05:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:03:37 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:02:16 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 14:00:21 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:59:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:58:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek 3 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:57:55 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek 2 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:57:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek 1A do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:56:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek 1 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:56:08 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Projekt budowlany wykonawczy do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:55:24 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Spis treśc, rysunkówi i załączników do projektu budowlanego wykonawczego do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:53:47 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Str. tytułowa projektu budowlanego wykonawczego do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:51:50 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:50:05 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.5.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:49:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ z załącznikami do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:49:01 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik SIWZ z załóącznikami z artykułu Sprawa nr 271.5.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:48:55 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ z załóącznikami do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:48:27 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:46:13 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:45:26 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
04.10.2012 15:22:12 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
04.10.2012 15:03:46 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
02.10.2012 15:17:48 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.10.2012 15:15:40 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.10.2012 15:14:05 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.10.2012 15:12:27 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.10.2012 15:03:51 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.10.2012 15:01:41 Edytowano artykuł Rada Gminy
28.09.2012 15:11:37 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:11:08 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:10:25 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:09:45 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:07:27 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:05:44 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 15:04:26 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 14:59:38 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 14:57:36 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 14:52:02 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
28.09.2012 14:51:00 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
27.09.2012 11:20:28 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.4.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX”
27.09.2012 11:20:05 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX”