bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
Data Redaktor Zmiana
14.12.2012 14:41:30 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2012.PP zmiana ogłoszenia dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2013”
14.12.2012 14:35:07 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 14:33:29 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 14:32:03 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 14:27:49 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 14:27:02 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 14:23:30 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 14:22:40 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 14:16:08 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 14:15:20 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 14:09:20 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 14:06:41 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 14:01:22 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik druk zapytania + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.26.2012.PP ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Dostawa materiałów biurowych wraz z tonerami i bębnami do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2013”
14.12.2012 14:01:01 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 13:59:50 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.26.2012.PP ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Dostawa materiałów biurowych wraz z tonerami i bębnami do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2013”
14.12.2012 13:58:49 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 13:54:36 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 13:50:30 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 13:39:12 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 13:25:51 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.439.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2013 rok
14.12.2012 13:25:20 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.439.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2013 rok
14.12.2012 13:24:30 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.438.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2013-2020
14.12.2012 13:23:40 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.438.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2013-2020
14.12.2012 12:52:34 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 12:48:22 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 11:16:06 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 11:15:04 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 11:11:08 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 11:10:05 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 11:05:54 Edytowano artykuł 2012
14.12.2012 11:00:53 Edytowano artykuł 2012
13.12.2012 14:51:34 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.21.2012.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2013"
13.12.2012 14:51:05 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.21.2012.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2013"
13.12.2012 13:57:02 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zmiana ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.23.2012.PP zmiana ogłoszenia dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2013”.
13.12.2012 13:56:16 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.23.2012.PP zmiana ogłoszenia dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2013”.
13.12.2012 11:50:30 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
13.12.2012 11:47:32 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
12.12.2012 15:19:06 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zapytanie + formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr 271.23.2012.PP ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2013”.
12.12.2012 15:18:33 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.23.2012.PP ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2013”.
11.12.2012 15:04:03 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zapytanie + formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr 271.22.2012 ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2013"
11.12.2012 15:03:18 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2012 ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2013"
11.12.2012 14:43:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Pytania + wyjaśnienia do artykułu Sprawa nr 271.6.2012 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013 r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos".
11.12.2012 14:42:44 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2012 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013 r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos".
05.12.2012 17:15:06 Z kategorii MENU PRZEDMIOTOWE do kategorii OGŁOSZENIA został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej 3 lat (położenie: Strzyżew Parcele)
05.12.2012 17:14:21 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej 3 lat (położenie: Strzyżew Parcele)
05.12.2012 17:11:30 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o II przetargu ustnym nieograniczonym (nieruchomości położone w miejscowościach: Wiejca, Pasikonie)
05.12.2012 17:07:19 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o II przetargu ustnym nieograniczonym (nieruchomości położone w miejscowościach: Wiejca, Pasikonie)
05.12.2012 15:33:28 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o II przetargu ustnym nieograniczonym (nieruchomości położone w miejscowościach: Wiejca, Pasikonie)
04.12.2012 12:26:58 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.7.2012 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013 r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
04.12.2012 12:26:11 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.7.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013 r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"