bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Data Redaktor Zmiana
31.05.2012 12:06:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.2.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II".
31.05.2012 12:06:15 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II".
31.05.2012 12:05:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II"
31.05.2012 12:04:42 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Zakup koparko- ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II"
29.05.2012 10:01:24 Dodany załącznik WYKAZ do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2011 rok
29.05.2012 09:59:44 Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2011 rok
25.05.2012 10:57:28 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
23.05.2012 14:40:32 Dodany załącznik TREŚĆ OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE o II przetargu ustnym nieograniczonym dot. działki w Prusach
23.05.2012 14:35:44 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o II przetargu ustnym nieograniczonym dot. działki w Prusach
17.05.2012 11:03:08 Dodany załącznik Treść Decyzji do artykułu DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - orzeczenie o realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Gnatowice Stare
17.05.2012 10:58:16 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - orzeczenie o realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Gnatowice Stare
16.05.2012 16:55:29 Dodany załącznik Treść Zawiadomienia do artykułu ZAWIADOMIENIE o zebraniu wiejskim mieszkańców Sołectwa Skarbikowo
16.05.2012 16:48:20 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o zebraniu wiejskim mieszkańców Sołectwa Skarbikowo
15.05.2012 13:05:51 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:05:27 Dodany załącznik RB-28S-k do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:05:03 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:04:36 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:03:16 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:03:01 Edytowano artykuł Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 13:02:41 Dodany nowy artykuł Sprawozdania za I kwartał 2012 r.
15.05.2012 12:57:51 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania I kwartał 2012
15.05.2012 12:57:24 Dodany załącznik RB-28S-k do artykułu Sprawozdania I kwartał 2012
15.05.2012 12:56:40 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania I kwartał 2012
15.05.2012 12:56:15 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania I kwartał 2012
15.05.2012 12:55:58 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania I kwartał 2012
15.05.2012 12:46:36 Dodany nowy artykuł Sprawozdania I kwartał 2012
10.05.2012 15:36:23 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
09.05.2012 12:47:29 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 12:46:55 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 12:39:21 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 12:38:06 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 12:36:04 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 12:35:10 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 12:29:05 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 11:47:55 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 11:47:28 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 11:47:16 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 11:40:59 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 11:38:17 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 11:33:54 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 11:32:05 Edytowano artykuł 2012
09.05.2012 11:25:58 Edytowano artykuł 2012
08.05.2012 15:15:22 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:" Zakup koparko ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych"
08.05.2012 15:14:42 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:" Zakup koparko ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych"
08.05.2012 15:01:26 Edytowano artykuł 2012
08.05.2012 14:41:39 Edytowano artykuł 2012
08.05.2012 14:36:16 Edytowano artykuł 2012
08.05.2012 14:34:46 Edytowano artykuł 2012
08.05.2012 14:31:54 Edytowano artykuł 2012
08.05.2012 14:29:43 Edytowano artykuł 2012