bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
19.08.2010 14:38:50 Edytowano artykuł Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
13.08.2010 14:48:26 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:47:33 Usunięty załącznik Treść ogłoszenia z artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:47:07 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:46:20 Usunięty załącznik TREŚĆ OGŁOSZENIA z artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:44:44 Dodany załącznik Regulamin przetargu do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:44:26 Dodany załącznik TREŚĆ OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:43:50 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
13.08.2010 14:40:14 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
09.08.2010 11:20:05 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
09.08.2010 11:19:48 Usunięty załącznik Treść ogłoszenia z artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
09.08.2010 11:18:07 Dodany załącznik Regulamin przetargu do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
09.08.2010 11:17:51 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
09.08.2010 11:16:30 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
02.08.2010 14:11:57 Edytowano artykuł UCHWAŁA NR LII/237/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Kampinos
02.08.2010 14:07:06 Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR LII/237/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Kampinos
02.08.2010 14:05:37 Edytowano artykuł
02.08.2010 14:04:55 Edytowano artykuł
30.07.2010 13:06:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Regulamin do artykułu Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Prusy
30.07.2010 13:06:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Prusy
30.07.2010 13:03:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Prusy
26.07.2010 15:50:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu SPRAWA NR 341/6/2010 pn.:"Zakup energii elektrycznej” -zadomienie o wyniku postępowania
26.07.2010 15:50:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł SPRAWA NR 341/6/2010 pn.:"Zakup energii elektrycznej” -zadomienie o wyniku postępowania
19.07.2010 08:19:32 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Szczytno oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
19.07.2010 08:19:12 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Szczytno oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
16.07.2010 14:10:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
16.07.2010 13:51:55 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjaśnienie nr 1 z artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
16.07.2010 13:50:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
16.07.2010 13:48:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej"
14.07.2010 14:41:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 14:38:46 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Modyfikacja SIWZ z artykułu Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 14:31:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 14:29:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie Sprawa nr 341/6/2010 pn. "Zakup energii elektrycznej”
14.07.2010 14:27:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
14.07.2010 14:25:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
12.07.2010 18:11:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 341/6/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej”
12.07.2010 18:11:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/6/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej”
12.07.2010 18:09:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
12.07.2010 18:09:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/6/2010 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
12.07.2010 10:24:31 Dodany załącznik Regulamin do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 10:24:13 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 10:23:33 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 10:22:21 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele, gmina Kampinos zapisanych w Księdze Wieczystej WA1G/00045650/6 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
12.07.2010 10:18:48 Usunięto artykuł Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego z kategorii OGŁOSZENIA
12.07.2010 09:52:01 Dodany załącznik do artykułu
12.07.2010 09:51:43 Dodany nowy artykuł
02.07.2010 14:54:29 Edytowano artykuł Dane adresowe
02.07.2010 14:53:10 Edytowano artykuł Dane adresowe
02.07.2010 11:34:01 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
02.07.2010 11:30:57 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży