bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
Data Redaktor Zmiana
28.02.2018 09:17:02 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 09:15:50 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 09:14:00 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 08:47:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 08:41:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 08:39:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 08:32:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 08:24:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 08:20:13 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 08:16:46 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 07:48:11 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
28.02.2018 07:46:16 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 07:43:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
28.02.2018 07:40:50 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
27.02.2018 14:02:41 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
27.02.2018 12:30:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
27.02.2018 12:23:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.042.12.2017.PN pn." Utworzenie toru tubingowego (pontonowego) w miejscowości Kampinos A"
27.02.2018 12:20:36 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.042.12.2017.PN pn." Utworzenie toru tubingowego (pontonowego) w miejscowości Kampinos A"
26.02.2018 14:23:00 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
26.02.2018 14:04:46 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
26.02.2018 14:03:41 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
26.02.2018 14:02:59 Joanna Basiak Dodany nowy artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
26.02.2018 13:37:02 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
26.02.2018 13:27:00 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
26.02.2018 12:55:38 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
26.02.2018 12:54:53 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
26.02.2018 10:16:51 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Uchwały 2018r
26.02.2018 09:38:56 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
23.02.2018 12:55:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.02.2018 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:50:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 13 - Operat wodnoprawny do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:49:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 12 - Opinia geotechniczna do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:48:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Projekt wykonawczy zamienny do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:47:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany zamienny zagospodarowania terenu do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:45:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany zamienny do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:42:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB - kanalizacja deszczowa do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:41:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB część III do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:40:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB część II do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:39:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB część I do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:35:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:31:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.02.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 12:24:48 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
23.02.2018 07:48:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
23.02.2018 07:48:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
23.02.2018 07:44:09 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
23.02.2018 07:41:13 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
23.02.2018 07:39:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
23.02.2018 07:33:27 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
23.02.2018 07:30:04 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
20.02.2018 12:55:59 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do artykułu Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2018 roku
20.02.2018 12:55:43 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2018 roku