bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Data Redaktor Zmiana
11.07.2017 15:36:26 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Treść obwieszczenia z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
11.07.2017 15:21:00 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
11.07.2017 15:20:48 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
11.07.2017 15:20:36 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
11.07.2017 15:20:21 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
10.07.2017 10:03:26 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.07.2017 10:02:58 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.07.2017 08:29:41 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
05.07.2017 14:20:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
05.07.2017 14:06:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
05.07.2017 14:06:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Regulamin przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków trwałych do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
05.07.2017 14:05:57 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.74.2017 z dnia 5 lipca 2017 r. do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
05.07.2017 14:04:57 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
05.07.2017 14:00:25 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
04.07.2017 15:16:38 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
04.07.2017 13:41:39 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych
03.07.2017 09:16:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
03.07.2017 09:13:00 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
03.07.2017 08:59:53 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
03.07.2017 08:38:16 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
03.07.2017 08:30:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
03.07.2017 08:28:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
03.07.2017 08:25:40 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
03.07.2017 08:23:46 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
03.07.2017 08:23:35 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
03.07.2017 08:18:56 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.06.2017 12:43:36 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.06.2017 12:37:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.06.2017 12:34:56 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.06.2017 12:33:05 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.06.2017 10:49:52 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
29.06.2017 08:50:36 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
29.06.2017 08:50:22 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Lista z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
29.06.2017 08:50:16 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
29.06.2017 07:42:13 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Rada Gminy
29.06.2017 07:40:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.06.2017 07:40:08 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
28.06.2017 12:59:30 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
28.06.2017 12:26:52 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych
27.06.2017 10:42:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
27.06.2017 10:37:03 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
27.06.2017 10:30:46 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
22.06.2017 14:53:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.:"Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie Zamawiający - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
21.06.2017 10:44:42 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2017 r. o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.06.2017 10:44:27 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2017 r. o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.06.2017 10:33:13 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
14.06.2017 12:57:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.3.2017.PN pn. „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
14.06.2017 12:56:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
14.06.2017 09:21:30 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
14.06.2017 09:19:37 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017