bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Data Redaktor Zmiana
22.12.2016 09:53:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała nr XXXIII/247/02 z dnia 26 września 2002r.
22.12.2016 09:52:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXIII/247/02 z dnia 26 września 2002r.
22.12.2016 09:52:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXIII/247/02 z dnia 26 września 2002r. do artykułu Uchwała nr XXXIII/247/02 z dnia 26 września 2002r.
22.12.2016 09:52:15 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/247/02 z dnia 26 września 2002r.
22.12.2016 09:50:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXIII/246/02 Z dnia 26 września 2002r.
22.12.2016 09:50:32 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXIII/246/02 Z dnia 26 września 2002r. do artykułu Uchwała nr XXXIII/246/02 Z dnia 26 września 2002r.
22.12.2016 09:50:14 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIII/246/02 Z dnia 26 września 2002r.
22.12.2016 09:49:38 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXII/243/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:49:27 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXII/243/02 z dnia 20 czerwca 2002r. do artykułu Uchwała nr XXXII/243/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:49:13 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXII/243/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:48:58 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXII/242/02 Z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:48:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXII/242/02 Z dnia 20 czerwca 2002r. do artykułu Uchwała nr XXXII/242/02 Z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:48:23 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXII/242/02 Z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:47:59 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:47:48 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:47:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:47:25 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:47:15 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:47:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:46:50 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:46:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:46:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:46:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:46:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r. do artykułu Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:45:41 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/238/02 z dnia 20 czerwca 2002r.
22.12.2016 09:45:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXI/234/02 z dnia 25 kwietnia 2002r.
22.12.2016 09:45:05 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXI/234/02 z dnia 25 kwietnia 2002r. do artykułu Uchwała nr XXXI/234/02 z dnia 25 kwietnia 2002r.
22.12.2016 09:44:44 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/234/02 z dnia 25 kwietnia 2002r.
22.12.2016 09:41:50 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXI/233/02 z dnia 20 czerwca 2002r
22.12.2016 09:41:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXI/233/02 z dnia 20 czerwca 2002r do artykułu Uchwała nr XXXI/233/02 z dnia 20 czerwca 2002r
22.12.2016 09:41:20 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXI/233/02 z dnia 20 czerwca 2002r
22.12.2016 09:40:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 09:40:45 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 09:40:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 09:40:27 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 09:40:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 09:40:07 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r. do artykułu Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 09:39:25 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXIX/209/02 z dnia 31 stycznia 2002r.
22.12.2016 09:38:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 09:38:28 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 09:38:19 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 09:38:10 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 09:37:38 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r. do artykułu Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 09:36:57 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXVI/170/2001 z dnia 20 września 2001r.
22.12.2016 09:35:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Plany miejscowe w Gminie Kampinos do artykułu Rejestr planów miejscowych
22.12.2016 09:35:23 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Rejestr planów miejscowych
22.12.2016 07:10:33 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU III na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Kampinoskiego Parku Narodowego
22.12.2016 07:09:54 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU III na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Kampinoskiego Parku Narodowego
22.12.2016 07:01:32 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
21.12.2016 13:27:15 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego