bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
12.02.2013 15:04:52 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 modyfikacja SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:10:40 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:10:16 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:08:52 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z artykułu Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:08:45 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:06:06 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
12.02.2013 09:05:41 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2013- II”
07.02.2013 12:40:00 Dodany załącznik Stowarzyszenia aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos do artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 12:39:15 Usunięty załącznik Stowarzyszenia aktywne z artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 12:36:29 Dodany załącznik PROGRAM do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 r.
07.02.2013 12:35:17 Dodany nowy artykuł Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 r.
07.02.2013 12:33:29 Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 10:51:19 Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 10:49:57 Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 10:47:43 Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 10:42:07 Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.02.2013 10:30:56 Edytowano artykuł Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku
06.02.2013 15:25:53 Dodany załącznik Program do artykułu Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku
06.02.2013 15:25:01 Dodany nowy artykuł Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku
06.02.2013 15:14:43 Dodany załącznik Aktualizacja założeń... do artykułu Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
06.02.2013 15:13:32 Dodany nowy artykuł Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
06.02.2013 15:04:37 Edytowano artykuł Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012
06.02.2013 15:02:23 Dodany załącznik PROGRAM do artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012
06.02.2013 15:00:02 Dodany nowy artykuł Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012
06.02.2013 14:52:18 Edytowano artykuł Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kampinos na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 - aktualizacja
06.02.2013 14:28:18 Edytowano artykuł 2011
06.02.2013 14:08:08 Edytowano artykuł 2010
06.02.2013 08:24:11 Edytowano artykuł 2013
05.02.2013 15:06:50 Edytowano artykuł 2013
05.02.2013 15:03:34 Edytowano artykuł 2013
05.02.2013 15:01:46 Edytowano artykuł 2013
05.02.2013 14:46:59 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 14:46:28 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 14:46:06 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 14:45:08 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 14:44:36 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 14:43:08 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 14:42:01 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 14:40:49 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 14:39:28 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 14:37:18 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 14:35:41 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 14:31:33 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 12:06:36 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o odrzuceniu oferty do artykułu Sprawa nr 271.1.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zaku[p paliw płynnych na potrzeby Urzedu Gminy Kampinos w roku 2013"
05.02.2013 12:06:03 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postepowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zaku[p paliw płynnych na potrzeby Urzedu Gminy Kampinos w roku 2013"
05.02.2013 12:05:22 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zaku[p paliw płynnych na potrzeby Urzedu Gminy Kampinos w roku 2013"
05.02.2013 11:13:43 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 10:58:57 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 10:54:01 Edytowano artykuł 2010
05.02.2013 10:51:36 Edytowano artykuł 2010