bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
24.01.2014 14:09:35 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie przebudowy ustroju niosącego (płyty mostu), filarów (podpór pośrednich) oraz przyczółków istniejącego mostu przez rzekę Utratę w miejscowości Szczytno w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W gm. Kampinos
24.01.2014 14:08:47 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie przebudowy ustroju niosącego (płyty mostu), filarów (podpór pośrednich) oraz przyczółków istniejącego mostu przez rzekę Utratę w miejscowości Szczytno w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W gm. Kampinos
24.01.2014 13:07:00 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.01.2014 13:04:10 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.01.2014 12:54:57 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.01.2014 12:54:24 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.01.2014 12:38:35 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.01.2014 12:37:08 Edytowano artykuł Rada Gminy
23.01.2014 14:21:11 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
23.01.2014 14:16:08 Dodany nowy artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
09.01.2014 15:24:25 Edytowano artykuł 2013
07.01.2014 15:24:29 Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE
07.01.2014 15:23:52 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE
07.01.2014 15:07:31 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
07.01.2014 12:16:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.17.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”
07.01.2014 12:14:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.17.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”
07.01.2014 12:05:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.22.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014”
07.01.2014 12:04:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014”
07.01.2014 12:03:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.21.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014 r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos”
07.01.2014 12:02:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.21.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014 r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos”
07.01.2014 12:01:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.19.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku -II”
07.01.2014 12:00:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.19.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku -II”
07.01.2014 11:40:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.37.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2014.
02.01.2014 14:48:07 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
02.01.2014 14:45:26 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
02.01.2014 14:37:10 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
02.01.2014 12:41:47 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
02.01.2014 12:39:45 Dodany nowy artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
30.12.2013 15:16:04 Edytowano artykuł 2013
30.12.2013 15:14:20 Edytowano artykuł 2013
30.12.2013 15:13:16 Edytowano artykuł 2013
30.12.2013 15:05:50 Edytowano artykuł 2013
30.12.2013 15:02:43 Edytowano artykuł 2013
30.12.2013 14:59:48 Edytowano artykuł 2013
30.12.2013 14:58:45 Edytowano artykuł 2013
23.12.2013 13:06:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.17.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy,”
23.12.2013 13:05:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.17.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy,”
23.12.2013 13:04:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„„Zakup energii elektrycznej”
23.12.2013 13:04:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„„Zakup energii elektrycznej”
23.12.2013 13:03:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.14.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
23.12.2013 13:02:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.14.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
23.12.2013 11:20:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.35.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos”:
23.12.2013 11:19:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.36.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „„Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos”
23.12.2013 11:17:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr ZRS.271.2.2013.PP zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:" Dostawa gazu do kotłowni gazowej w Zespole Rekreacyjno - Sportowym w Kampinosie w roku 2014"
20.12.2013 13:24:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie do artykułu Sprawa nr 271.37.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2014.
20.12.2013 13:23:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.37.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2014.
20.12.2013 13:02:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.34.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:„Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2014”
18.12.2013 13:13:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.33.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2014”
18.12.2013 13:13:34 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik zawiadomienie o wyniku z artykułu Sprawa nr 271.33.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2014”
18.12.2013 10:09:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.33.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2014”