bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
Data Redaktor Zmiana
03.06.2013 09:31:16 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:30:09 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:29:53 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:22:57 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:18:57 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:05:18 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:00:06 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 08:42:27 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 08:40:46 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 08:39:32 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 08:36:05 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 08:34:51 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 08:33:19 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 07:41:25 Edytowano artykuł 2013
31.05.2013 08:37:54 Edytowano artykuł 2013
29.05.2013 11:06:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 13 - Przedmiar część elektryczna do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 11:05:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 13 - Przedmiar część budowlana i sanitarna do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 11:03:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - część ogólna do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 11:02:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - część 3 do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 11:02:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - część 2 do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 10:58:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załacznik nr 12 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - część 1 do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 10:55:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Projekt - Elektryka do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 10:48:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Projekt - Technologia do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 10:47:15 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Załacznik nr 11 - Projekt - Technologia z artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 10:46:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załacznik nr 11 - Projekt - Technologia do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 10:42:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Projekt - Konstrukcja zbiornika do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 10:15:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 10:13:20 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 10:12:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 10:10:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 10:10:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
28.05.2013 14:14:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznk nr 9 Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.6.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 14:13:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 Przedmiar- str. tytułowa do artykułu Sprawa nr 271.6.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 14:12:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.6.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 14:11:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 14:10:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.6.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 14:10:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 11:37:51 Edytowano artykuł 2013
28.05.2013 11:36:03 Edytowano artykuł 2013
28.05.2013 11:34:38 Edytowano artykuł 2013
28.05.2013 08:12:33 Dodany załącznik WYKAZ do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2012 rok
28.05.2013 08:11:22 Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2012 rok
23.05.2013 10:47:36 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
22.05.2013 07:54:27 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.11.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kampinos”
22.05.2013 07:53:42 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.11.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kampinos”
16.05.2013 08:52:17 Edytowano artykuł 2013
16.05.2013 08:51:41 Edytowano artykuł 2013
16.05.2013 08:49:00 Edytowano artykuł 2013
15.05.2013 13:26:04 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zapytanie + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.11.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kampinos”
15.05.2013 13:25:19 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.11.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kampinos”