bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
13.02.2017 11:35:39 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone
13.02.2017 11:33:22 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść stanowiska do artykułu Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku
13.02.2017 11:32:58 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku
10.02.2017 14:30:16 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 09.02.2017
10.02.2017 14:30:00 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 09.02.2017
10.02.2017 07:35:12 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 07.02.2017
10.02.2017 07:34:58 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 07.02.2017
08.02.2017 09:32:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Programu do artykułu Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014-2017
08.02.2017 09:32:11 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014-2017
08.02.2017 09:26:28 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy w roku 2017
08.02.2017 09:19:48 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 06.02.2017
08.02.2017 09:19:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 06.02.2017
08.02.2017 09:19:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 06.02.2017
08.02.2017 09:19:04 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 06.02.2017
07.02.2017 16:21:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.02.2017r.. do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 16:20:04 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.02.2017r.016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 16:18:45 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB część drogowa do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 16:18:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB część elektryczna do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 16:17:54 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Załącznik nr -STWIORB część elektryczna z artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 16:17:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr -STWIORB część elektryczna do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 14:04:35 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt drogowy do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 14:03:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt drogowy część 1 do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:59:29 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt drogowy część 2 do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:58:28 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt drogowy część 3 do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:57:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt kanalizacji deszczowej do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:56:44 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt elektryczny do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:54:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 13:52:28 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 08:12:16 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
06.02.2017 11:55:42 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 6 lutego 2017 r.
03.02.2017 11:28:46 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
02.02.2017 14:32:47 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
02.02.2017 12:18:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
02.02.2017 12:18:29 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
02.02.2017 08:13:39 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
02.02.2017 08:04:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.02.2017 08:04:29 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2017 roku ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.02.2017 07:58:47 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 6 lutego 2017 r.
02.02.2017 07:38:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
02.02.2017 07:38:23 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
01.02.2017 09:00:06 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
31.01.2017 14:35:10 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.63.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
31.01.2017 14:34:59 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.63.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
31.01.2017 14:32:59 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.62.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
31.01.2017 14:32:43 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.62.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
31.01.2017 14:12:33 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
27.01.2017 14:13:08 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść zarządzenia do artykułu Zarządzenie nr 0050.5.2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Kampinos
27.01.2017 14:12:44 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 0050.5.2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Kampinos
27.01.2017 14:08:44 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
27.01.2017 12:23:12 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 stycznia 2017 roku ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach