bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
Data Redaktor Zmiana
27.09.2013 13:10:37 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 13:09:21 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 13:08:31 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:59:24 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:56:53 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:51:00 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:48:30 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:43:45 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:41:56 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:41:55 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:39:01 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:32:14 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:31:26 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:30:14 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:27:35 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:26:24 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:24:55 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:22:05 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:17:15 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 12:10:55 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 10:21:15 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 10:14:23 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 10:08:01 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 10:04:42 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 09:37:37 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 09:37:28 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 09:27:34 Edytowano artykuł 2013
25.09.2013 09:21:17 Edytowano artykuł 2013
23.09.2013 13:41:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.14.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
23.09.2013 13:40:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.14.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
23.09.2013 13:40:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.14.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
23.09.2013 13:39:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.14.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos – etap III”
17.09.2013 11:11:06 Dodany załącznik FORMULARZ konsultacyjny do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:10:41 Dodany załącznik Projekt Programu Współpracy na rok 2014 do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:10:23 Usunięty załącznik FORMULARZ konsultacyjny z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:10:19 Usunięty załącznik Projekt Programu Współpracy na rok 2014 z artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:02:53 Dodany załącznik FORMULARZ konsultacyjny do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:00:25 Dodany załącznik Projekt Programu Współpracy na rok 2014 do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 10:59:50 Dodany załącznik Projekt Uchwały do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 10:59:22 Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 10:58:11 Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 10:57:44 Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
16.09.2013 14:08:47 Dodany nowy artykuł Informacja o konsultacji uchwały
16.09.2013 14:08:44 Dodany nowy artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
16.09.2013 14:03:13 Dodany nowy artykuł Informacja o rozpoczęciu konsultacji
13.09.2013 09:30:49 Dodany załącznik Treść OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XLI/180/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kampinos w Gminie Kampinos
13.09.2013 09:28:44 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XLI/180/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kampinos w Gminie Kampinos
13.09.2013 08:35:04 Dodany załącznik Treść OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XLI/181/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego wieś Kampinos A część Ia
13.09.2013 08:32:31 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XLI/181/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego wieś Kampinos A część Ia
12.09.2013 08:45:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.24.2013.PP zawiadomienie o wyniku postępowania dla zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Wykonanie gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Kampinos oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 – 2018”