bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
Data Redaktor Zmiana
08.03.2016 10:16:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł
07.03.2016 11:34:10 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
07.03.2016 11:06:46 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł 2016
07.03.2016 10:46:00 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł 2016
07.03.2016 10:41:31 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł 2016
07.03.2016 10:34:35 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł 2016
07.03.2016 10:29:42 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł 2016
07.03.2016 10:28:18 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł 2016
07.03.2016 10:26:48 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł 2016
07.03.2016 10:25:15 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł 2016
07.03.2016 10:04:23 Edyta Szwarczewska Dodany nowy artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
07.03.2016 10:00:26 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
07.03.2016 09:58:10 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
07.03.2016 09:54:53 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
07.03.2016 09:52:02 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
07.03.2016 08:51:46 Edyta Szwarczewska Dodany załącznik z XXI Sesji Rady Gminy (26 października2015 r) do artykułu Protokoły z sesji 2015 r.
07.03.2016 08:50:51 Edyta Szwarczewska Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
01.03.2016 13:51:31 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych
01.03.2016 13:51:20 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Treść oferty z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych
01.03.2016 13:45:01 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych /zakończony termin/
01.03.2016 13:44:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych /zakończony termin/
01.03.2016 13:43:41 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść oferty do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych
01.03.2016 13:43:19 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych
29.02.2016 11:10:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapka ogólna do artykułu Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 11:10:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapa szczegółowa do artykułu Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 11:10:32 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapa szczegółowa do artykułu Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 11:10:22 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 11:10:10 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 11:09:52 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 11:05:21 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargach
29.02.2016 10:04:09 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
26.02.2016 09:24:34 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójty Gminy Kampinos z dnia 19 lutego zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.02.2016 09:24:18 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójty Gminy Kampinos z dnia 19 lutego zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.02.2016 09:23:50 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójty Gminy Kampinos z dnia 19 lutego zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.02.2016 09:23:26 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójty Gminy Kampinos z dnia 19 lutego zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.02.2016 10:06:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
23.02.2016 09:54:37 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
23.02.2016 09:53:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
23.02.2016 09:52:42 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
23.02.2016 09:51:41 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o przeprowadzenie rokowań o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
23.02.2016 09:48:56 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o oddanie w trwały zarząd
23.02.2016 09:48:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
23.02.2016 09:46:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
23.02.2016 09:45:30 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
23.02.2016 09:44:39 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
23.02.2016 09:41:14 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o podział nieruchomości - przepisy szczególne art. 95
23.02.2016 09:40:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o podział nieruchomości nie objętej planem miejscowym
23.02.2016 09:39:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o podział nieruchomości objętej planem miejscowym
23.02.2016 09:38:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o nadanie numeru porządkowego
23.02.2016 09:38:25 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym