bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
Data Redaktor Zmiana
03.12.2019 13:36:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia do artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"
03.12.2019 12:40:45 Monika Walędziak Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata
03.12.2019 12:40:24 Monika Walędziak Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata
03.12.2019 12:39:14 Monika Walędziak Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata
03.12.2019 12:38:00 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata
03.12.2019 10:52:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.119.2019.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2020"
03.12.2019 10:20:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.119.2019.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2020"
03.12.2019 10:19:39 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.119.2019.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2020"
03.12.2019 07:35:59 Monika Walędziak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójt Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.12.2019 07:35:41 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójt Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.12.2019 12:11:50 Monika Walędziak Dodany załącznik Infiormacja o wyniku naboru do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
02.12.2019 12:04:11 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
29.11.2019 10:58:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
29.11.2019 08:59:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.110.2019.PN pn. "Rozłożenie klińca na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
29.11.2019 07:37:25 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
28.11.2019 13:52:03 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
28.11.2019 13:49:16 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
28.11.2019 13:45:12 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
27.11.2019 14:25:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
27.11.2019 14:25:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
27.11.2019 14:25:17 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
27.11.2019 14:25:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
27.11.2019 14:24:49 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
27.11.2019 14:24:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
27.11.2019 14:23:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
27.11.2019 13:48:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
27.11.2019 13:45:29 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
27.11.2019 12:54:45 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
27.11.2019 12:53:33 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
27.11.2019 11:09:45 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
27.11.2019 09:51:02 Natalia Stasiak Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2018 ROK - PO WERYFIKACJI do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
27.11.2019 09:50:51 Natalia Stasiak Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2017 ROK - PO WERYFIKACJI do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
27.11.2019 09:50:39 Natalia Stasiak Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2016 ROK - PO WERYFIKACJI do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
27.11.2019 09:50:25 Natalia Stasiak Usunięty załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2018 ROK - PO WERYFIKACJI z artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
27.11.2019 09:50:22 Natalia Stasiak Usunięty załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2017 ROK - PO WERYFIKACJI z artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
27.11.2019 08:31:57 Natalia Stasiak Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2017 ROK - PO WERYFIKACJI do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
27.11.2019 08:29:07 Natalia Stasiak Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2018 ROK - PO WERYFIKACJI do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
27.11.2019 08:28:55 Natalia Stasiak Usunięty załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2018 ROK - PO WERYFIKACJI z artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
27.11.2019 07:25:29 Natalia Stasiak Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2018 ROK - PO WERYFIKACJI do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
26.11.2019 11:54:31 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Biuro Rady Gminy
26.11.2019 09:44:06 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos
25.11.2019 14:34:09 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
25.11.2019 14:05:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"
25.11.2019 14:03:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6f - Formularz cenowy - część 6 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"
25.11.2019 14:02:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6e - Formularz cenowy - część 5 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"
25.11.2019 14:02:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6d - Formularz cenowy - część 4 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"
25.11.2019 14:02:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6c - Formularz cenowy - część 3 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"
25.11.2019 14:02:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6b - Formularz cenowy - część 2 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"
25.11.2019 14:01:54 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 6a - Formularz cenowy - część 2 z artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"
25.11.2019 14:01:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6a - Formularz cenowy - część 2 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"