bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
Data Redaktor Zmiana
23.05.2019 07:51:05 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
22.05.2019 10:22:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.42.1.2019.PP pn. " Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2019"
21.05.2019 08:47:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 08.05.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
17.05.2019 12:55:14 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść wykazu do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej.
17.05.2019 12:52:40 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej.
17.05.2019 12:52:01 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej.
17.05.2019 12:48:09 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Wykaz w załączeniu do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz we wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
17.05.2019 12:46:50 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz we wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
17.05.2019 12:32:54 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 maja 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.05.2019 12:32:39 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 maja 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.05.2019 10:47:03 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 7 maja 2019 r. o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.05.2019 10:46:45 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 7 maja 2019 r. o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.05.2019 09:15:03 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
15.05.2019 13:58:41 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
14.05.2019 08:31:10 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
13.05.2019 16:36:34 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
10.05.2019 12:53:13 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwała Nr Pł.158.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos sprawzdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok
10.05.2019 12:52:04 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.158.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos sprawzdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok
10.05.2019 12:51:53 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.158.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos sprawzdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok
10.05.2019 12:48:45 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r.
10.05.2019 12:48:37 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik RB-N korekta do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r.
10.05.2019 12:48:22 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r.
10.05.2019 12:48:09 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r.
10.05.2019 12:48:00 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik RB-28S korekta do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r.
10.05.2019 12:47:36 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik RB28S do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r.
10.05.2019 12:47:17 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik RB27S do artykułu Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r.
10.05.2019 12:45:56 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r.
10.05.2019 08:24:45 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2019 r. dla przedszkola oraz statystycznej liczby uczniów
10.05.2019 08:24:28 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2019 r. dla przedszkola oraz statystycznej liczby uczniów
10.05.2019 06:57:09 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł 2018
10.05.2019 06:56:47 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł 2018
10.05.2019 06:40:34 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł 2018
09.05.2019 10:42:16 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
09.05.2019 09:40:41 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 7 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.05.2019 09:40:27 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 7 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.05.2019 09:39:10 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.05.2019 09:38:41 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.05.2019 09:33:41 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.05.2019 09:33:20 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.05.2019 07:17:46 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł 2018
07.05.2019 14:09:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:08:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 12 - STWiORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:06:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:06:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:05:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - budowy oraz przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:03:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - przyłącza wodociągowego do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:01:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - instalacji zewnętrznej gazu ziemnego do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 14:00:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - wewnętrzny układ komunikacyjny do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 13:58:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
07.05.2019 13:56:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"