bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
Data Redaktor Zmiana
17.03.2020 08:34:33 Monika Walędziak Dodany załącznik Zgłoszenie zbiornika do artykułu ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I/LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
17.03.2020 08:34:11 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I/LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
17.03.2020 08:32:55 Monika Walędziak Dodany załącznik Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do artykułu WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
17.03.2020 08:32:16 Monika Walędziak Dodany załącznik Wniosek do artykułu WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
17.03.2020 08:30:14 Monika Walędziak Dodany załącznik Wniosek - wersja edytowalna do artykułu WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
17.03.2020 08:29:36 Monika Walędziak Usunięty załącznik DRUK WNIOSKU z artykułu WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
16.03.2020 14:26:50 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
16.03.2020 14:07:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
16.03.2020 13:55:12 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
16.03.2020 10:31:42 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
13.03.2020 13:22:05 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na Zadanie nr 1
13.03.2020 11:17:38 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
12.03.2020 13:53:29 Monika Walędziak Edytowano artykuł 2020
10.03.2020 14:05:49 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
10.03.2020 14:02:42 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
10.03.2020 13:57:18 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XXI Sesji Rady Gminy Kampinos
09.03.2020 15:24:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpwiedź na pytania z dnia 9.03.2020 do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
06.03.2020 09:07:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
05.03.2020 13:00:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2020.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
04.03.2020 08:53:30 Monika Walędziak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie nr 2/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji odmawiającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
04.03.2020 08:53:10 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie nr 2/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji odmawiającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
03.03.2020 08:42:26 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
03.03.2020 08:41:31 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
03.03.2020 08:40:42 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
03.03.2020 08:09:16 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2017
03.03.2020 07:51:44 Monika Walędziak Usunięty załącznik Treść postanowienia z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania z urzędu
03.03.2020 07:51:09 Monika Walędziak Dodany załącznik Treść postanowienia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania z urzędu
03.03.2020 07:50:53 Monika Walędziak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania z urzędu
03.03.2020 07:49:52 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania z urzędu
02.03.2020 15:24:04 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
26.02.2020 12:37:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Wzór treści regulaminu korzystania z placu zabaw do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 12:37:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Załącznik z urządzeniami objętymi przedmiotem zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 12:36:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Projekt montażu nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 12:35:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Zgłoszenie robót do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 12:34:32 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 12:34:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 12:33:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
26.02.2020 12:31:23 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.3.2020.PP pn. " Montaż nowych urządzeń na istniejących placu zabaw w Kampinosie"
25.02.2020 07:58:31 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
24.02.2020 12:39:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2020.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
24.02.2020 10:00:44 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
24.02.2020 08:18:03 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
21.02.2020 12:25:29 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
21.02.2020 11:55:42 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
20.02.2020 10:00:45 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
14.02.2020 13:14:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
14.02.2020 13:14:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2020.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
14.02.2020 12:17:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2020.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
14.02.2020 12:17:12 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.2.2020.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
11.02.2020 12:07:49 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2020 roku