bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Data Redaktor Zmiana
23.04.2018 14:05:55 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
19.04.2018 13:07:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
17.04.2018 11:03:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.04.2018 17:38:03 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
12.04.2018 11:52:20 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 16 kwietnia o godz. 17.00
12.04.2018 10:49:29 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
11.04.2018 09:19:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
11.04.2018 09:19:05 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
11.04.2018 09:18:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi Rady i Komisji
11.04.2018 09:18:22 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi Rady i Komisji
11.04.2018 09:15:12 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
10.04.2018 09:12:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Komunikat ws. wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
10.04.2018 09:11:09 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
09.04.2018 12:09:03 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść zawiadomienia do artykułu Zawiadomienie z dnia 28 marca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
09.04.2018 12:08:45 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Zawiadomienie z dnia 28 marca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
06.04.2018 11:50:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki gruntami
06.04.2018 11:49:47 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki gruntami
06.04.2018 10:21:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.04.2018 10:21:38 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.04.2018 10:21:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
05.04.2018 14:35:28 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.04.2018 12:09:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
05.04.2018 12:08:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
05.04.2018 12:04:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 12:01:36 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 12:00:11 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:58:08 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:55:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:53:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:50:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:48:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:46:43 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:41:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:40:16 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:39:31 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:35:58 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:28:36 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:26:34 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:24:57 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:21:25 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.04.2018 11:20:58 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.04.2018 15:29:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.03.2018 14:43:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2018 r.
29.03.2018 14:43:27 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 marca 2018 r.
29.03.2018 13:44:02 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.03.2018 10:00:12 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
27.03.2018 13:30:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.03.2018 13:30:02 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2018 r. ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.03.2018 08:42:24 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
26.03.2018 18:41:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.12.2017.PN pn." Utworzenie toru tubingowego (pontonowego) w miejscowości Kampinos A"