bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
Data Redaktor Zmiana
17.09.2013 11:59:50 Dodany załącznik Projekt Uchwały do artykułu INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:59:22 Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:58:11 Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
17.09.2013 11:57:44 Edytowano artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
16.09.2013 15:08:47 Dodany nowy artykuł Informacja o konsultacji uchwały
16.09.2013 15:08:44 Dodany nowy artykuł INFORMACJA o rozpoczęciu konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
16.09.2013 15:03:13 Dodany nowy artykuł Informacja o rozpoczęciu konsultacji
13.09.2013 10:30:49 Dodany załącznik Treść OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XLI/180/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kampinos w Gminie Kampinos
13.09.2013 10:28:44 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XLI/180/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kampinos w Gminie Kampinos
13.09.2013 09:35:04 Dodany załącznik Treść OGŁOSZENIA do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XLI/181/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego wieś Kampinos A część Ia
13.09.2013 09:32:31 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przyjęciu uchwałą nr XLI/181/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego wieś Kampinos A część Ia
12.09.2013 09:45:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.24.2013.PP zawiadomienie o wyniku postępowania dla zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Wykonanie gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Kampinos oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 – 2018”
12.09.2013 09:45:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.24.2013.PP zawiadomienie o wyniku postępowania dla zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Wykonanie gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Kampinos oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 – 2018”
06.09.2013 12:17:10 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
05.09.2013 15:03:56 Dodany załącznik Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
05.09.2013 15:03:25 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
05.09.2013 12:11:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 473 000,00 zł.
02.09.2013 09:06:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Kampinos
02.09.2013 09:06:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Kampinos
23.08.2013 12:54:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy do artykułu Sprawa nr 271.11.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Część I Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku- II”
23.08.2013 12:54:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.11.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Część I Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku- II”
21.08.2013 14:27:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik druk zapytania + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.24.2013.PP zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Wykonanie gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Kampinos oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 – 2018”
21.08.2013 14:26:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.24.2013.PP zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Wykonanie gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Kampinos oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 – 2018”
02.08.2013 10:06:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postepowania do artykułu Sprawa nr 271.22.2013.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.:„Zakup wraz z transportem trybun sportowych na potrzeby stadionu sportowego w miejscowości Kampinos A”
02.08.2013 10:05:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2013.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.:„Zakup wraz z transportem trybun sportowych na potrzeby stadionu sportowego w miejscowości Kampinos A”
31.07.2013 13:49:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy z Wykonawcą do artykułu Sprawa nr 271.10.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady”
31.07.2013 13:48:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.10.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady”
30.07.2013 14:44:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.20.2013.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.:„Usunięcie i zagospodarowanie 80 ton odpadów niebezpiecznych z lokalizacji Kampinos"
30.07.2013 14:43:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.20.2013.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.:„Usunięcie i zagospodarowanie 80 ton odpadów niebezpiecznych z lokalizacji Kampinos"
26.07.2013 13:34:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.11.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Część I Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku- II”
26.07.2013 13:34:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.11.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Część I Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku- II”
25.07.2013 13:50:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o odrzuceniu oferty do artykułu Sprawa nr 271.10.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady"
25.07.2013 13:49:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.10.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady"
25.07.2013 13:49:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.10.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady"
24.07.2013 13:33:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie do artykułu Sprawa nr 271.22.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Zakup wraz z transportem trybun sportowych na potrzeby stadionu sportowego w miejscowości Kampinos A”
24.07.2013 13:32:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Zakup wraz z transportem trybun sportowych na potrzeby stadionu sportowego w miejscowości Kampinos A”
24.07.2013 09:36:21 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.20.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Usunięcie i zagospodarowanie 80 ton odpadów niebezpiecznych z lokalizacji Kampinos"
23.07.2013 08:17:01 Edytowano artykuł 2013
22.07.2013 15:12:04 Edytowano artykuł 2013
22.07.2013 12:59:28 Edytowano artykuł 2013
22.07.2013 12:53:27 Edytowano artykuł 2013
19.07.2013 11:42:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik badania gruntu do artykułu Sprawa nr 271.20.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Usunięcie i zagospodarowanie 80 ton odpadów niebezpiecznych z lokalizacji Kampinos"
19.07.2013 11:41:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie do artykułu Sprawa nr 271.20.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Usunięcie i zagospodarowanie 80 ton odpadów niebezpiecznych z lokalizacji Kampinos"
19.07.2013 11:40:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.20.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Usunięcie i zagospodarowanie 80 ton odpadów niebezpiecznych z lokalizacji Kampinos"
17.07.2013 08:04:59 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.17.2013.PP zmodyfikowane zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos - II"
16.07.2013 08:32:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zmodyfikowane zapytanie do artykułu Sprawa nr 271.17.2013.PP zmodyfikowane zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos - II"
16.07.2013 08:32:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.17.2013.PP zmodyfikowane zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos - II"
12.07.2013 13:34:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.11.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Część I Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku- II"
12.07.2013 13:33:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.11.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Część I Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku- II"
12.07.2013 13:23:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.11.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Część I Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku- II”