bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
22.07.2014 11:51:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.6.2014.PN pn.: "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i ratownictwa wodnego dla OSP Stare Gnatowice"
21.07.2014 14:05:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Wykonanie nawierzchni bezpiecznej boiska do piłki siatkowej oraz zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Komorów - II"
21.07.2014 14:05:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.10.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Wykonanie nawierzchni bezpiecznej boiska do piłki siatkowej oraz zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Komorów - II"
21.07.2014 14:04:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załacznik nr 4 - harmonogram realizacji projektu do artykułu Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
21.07.2014 14:03:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
21.07.2014 14:02:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
21.07.2014 11:43:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.6.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2014"
21.07.2014 11:40:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Wykonanie nawierzchni bezpiecznej boiska do piłki siatkowej oraz zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Komorów"
15.07.2014 13:14:29 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
15.07.2014 13:10:36 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
15.07.2014 12:13:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.6.2014.PN pn.: "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i ratownictwa wodnego dla OSP Stare Gnatowice"
15.07.2014 11:55:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji do artykułu Sprawa nr 271.6.2014.PN pn.: "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i ratownictwa wodnego dla OSP Stare Gnatowice"
15.07.2014 11:55:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.6.2014.PN pn.: "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i ratownictwa wodnego dla OSP Stare Gnatowice"
14.07.2014 13:20:19 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
09.07.2014 09:36:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie + formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Wykonanie nawierzchni bezpiecznej boiska do piłki siatkowej oraz zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Komorów"
09.07.2014 09:34:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Wykonanie nawierzchni bezpiecznej boiska do piłki siatkowej oraz zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Komorów"
08.07.2014 10:52:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie cenowe + formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr 271.6.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2014"
08.07.2014 10:48:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2014"
08.07.2014 09:14:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.6.2014.PN pn.: "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i ratownictwa wodnego dla OSP Stare Gnatowice"
08.07.2014 09:13:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.6.2014.PN pn.: "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i ratownictwa wodnego dla OSP Stare Gnatowice"
08.07.2014 09:10:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2014.PN pn.: "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i ratownictwa wodnego dla OSP Stare Gnatowice"
04.07.2014 10:46:43 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:46:27 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:46:15 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:45:38 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:44:59 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:36:29 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:36:11 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:35:23 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:34:12 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:33:37 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:32:41 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:32:08 Edytowano artykuł 2014
04.07.2014 10:24:15 Edytowano artykuł 2014
03.07.2014 12:06:34 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
03.07.2014 12:06:17 Dodany nowy artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
02.07.2014 11:21:28 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
18.06.2014 13:32:31 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
12.06.2014 11:14:29 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
11.06.2014 12:00:38 Edytowano artykuł 2014
11.06.2014 11:58:38 Edytowano artykuł 2014
11.06.2014 11:52:45 Edytowano artykuł 2014
11.06.2014 11:50:20 Edytowano artykuł 2014
11.06.2014 11:45:59 Edytowano artykuł 2014
09.06.2014 14:56:53 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
05.06.2014 12:55:46 Edytowano artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o przystąpieniu do sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
05.06.2014 12:55:17 Dodany załącznik Informacja do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o przystąpieniu do sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
05.06.2014 12:54:25 Edytowano artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o przystąpieniu do sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
05.06.2014 12:53:47 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o przystąpieniu do sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
29.05.2014 15:03:25 Dodany załącznik WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2013 rok