bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
Data Redaktor Zmiana
22.01.2020 07:56:02 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Uchwała nr Wa.16.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinnii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kampinos
21.01.2020 14:03:41 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XIX Sesji Rady Gminy Kampinos
21.01.2020 14:00:05 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
21.01.2020 13:58:31 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
21.01.2020 13:21:26 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
20.01.2020 10:42:36 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Stanowisko Nr 1/2019
17.01.2020 12:14:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
17.01.2020 12:13:06 Katarzyna Szewczyk Usunięty załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 12:13:02 Katarzyna Szewczyk Usunięty załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 12:12:57 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 12:12:54 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 12:12:52 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 12:12:04 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 12:10:37 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 12:10:24 Katarzyna Szewczyk Usunięty załącznik z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 12:10:18 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 12:09:39 Katarzyna Szewczyk Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 07:42:32 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
16.01.2020 10:51:03 Monika Walędziak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.01.2020 10:50:48 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
16.01.2020 09:09:16 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
16.01.2020 09:02:21 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
15.01.2020 14:25:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.109.2019.PN pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy" - etap II
15.01.2020 14:13:46 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
15.01.2020 12:48:33 Monika Walędziak Edytowano artykuł Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos gmina Kampinos
15.01.2020 12:05:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan postępowań zamówień publicznych na 2020r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2020r.
15.01.2020 12:04:59 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2020r.
15.01.2020 12:04:27 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2020r.
15.01.2020 12:02:20 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
10.01.2020 13:00:39 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
10.01.2020 12:57:41 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
10.01.2020 12:57:11 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
10.01.2020 12:55:59 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
10.01.2020 12:51:58 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł 2020
10.01.2020 12:07:42 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
10.01.2020 10:44:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr ZSP.271.3.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2020"
09.01.2020 13:18:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiar w wersji edytowalnej do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
09.01.2020 13:15:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 09.01.2020 do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
09.01.2020 10:50:15 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
08.01.2020 12:46:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytanie z dnia 08.01.2020r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
08.01.2020 08:04:49 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos
07.01.2020 13:53:36 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
07.01.2020 13:53:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ - modyfikacja za dnia 07.01.2020 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
07.01.2020 13:52:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
07.01.2020 12:38:53 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
07.01.2020 11:36:55 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
02.01.2020 13:10:13 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Uchwały 2020
02.01.2020 11:44:16 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
02.01.2020 11:15:58 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł 2020
31.12.2019 10:46:45 Monika Walędziak Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019