bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
27.11.2017 15:07:59 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Sprawozdanie za III kwartał 2017 r.
27.11.2017 15:07:48 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za III kwartał 2017 r.
27.11.2017 13:09:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2017.PN pn." Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszalnych oraz segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos
27.11.2017 11:00:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
24.11.2017 14:42:42 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 24 listopada 2017 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.11.2017 14:42:12 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 24 listopada 2017 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.11.2017 14:18:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 23.11.2017 r. do artykułu Sprawa nr 271.86.2017.PP pn." Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie"
23.11.2017 13:22:06 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
22.11.2017 12:01:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2017 roku
22.11.2017 12:01:21 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 listopada 2017 roku
21.11.2017 15:26:30 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2017 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.11.2017 15:26:14 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2017 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.11.2017 12:34:02 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
21.11.2017 10:36:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.86.2017.PP pn." Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie"
21.11.2017 10:27:03 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.86.2017.PP pn." Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie"
20.11.2017 12:41:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2017.PN pn." Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszalnych oraz segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos
20.11.2017 12:38:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 20.11.2017r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2017.PN pn." Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszalnych oraz segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos
17.11.2017 14:26:51 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 14:23:35 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 14:05:26 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 13:20:39 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 12:55:26 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 12:37:58 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 12:18:59 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 12:16:12 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 12:15:55 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 12:09:45 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 12:07:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 12:04:36 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 12:00:14 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 11:49:02 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 10:58:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 10:56:02 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 10:52:50 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 10:46:17 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 10:45:18 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 10:42:50 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 10:39:03 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
17.11.2017 10:35:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
16.11.2017 14:27:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.1.2017 pn. " Usługa w zakresie prowadzenie zajęć psychologicznych oraz terapeutycznych w związku z realizacją projektu pn. " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1.1 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawadowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
16.11.2017 14:24:43 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.042.10.1.2017 pn. " Usługa w zakresie prowadzenie zajęć psychologicznych oraz terapeutycznych w związku z realizacją projektu pn. " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1.1 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawadowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
16.11.2017 13:28:32 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, położonych w obrębie Izabelin
15.11.2017 13:38:28 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
15.11.2017 12:56:05 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 20 listopada 2017 r.
15.11.2017 12:25:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.11.2017 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2017.PN pn." Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszalnych oraz segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos
15.11.2017 12:20:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.11.2017r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2017.PN pn." Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszalnych oraz segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos
15.11.2017 12:20:01 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.7.2017.PN pn." Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszalnych oraz segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos
14.11.2017 09:44:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
14.11.2017 08:26:07 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
13.11.2017 13:46:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.74.2017.PP pn." Wymiana istniejących zasuw i hydrantów sieci wodociągowej na terenie Gminy Kampinos"