bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
Data Redaktor Zmiana
22.03.2010 18:40:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 341/3/2010 Ogłoszenie o zamóieniuna zadanie pn.:"Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
22.03.2010 18:39:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/3/2010 Ogłoszenie o zamóieniuna zadanie pn.:"Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie"
17.03.2010 14:39:39 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przesięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych Concept Typ „TBA 3000 UC” łatwo przestawnej nietrwale związanej z gruntem wraz z infrastrukturą towarzyszącą
17.03.2010 14:37:17 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przesięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych Concept Typ „TBA 3000 UC” łatwo przestawnej nietrwale związanej z gruntem wraz z infrastrukturą towarzyszącą
10.03.2010 14:54:42 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zamrażalni owoców i warzyw wraz z infrastrukturą na dz. ew. 111/12, 112/12, 113/12, 111/13, 112/13, 113/13 w Gnatowicach Starych, gm. Kampinos
10.03.2010 14:51:44 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zamrażalni owoców i warzyw wraz z infrastrukturą na dz. ew. 111/12, 112/12, 113/12, 111/13, 112/13, 113/13 w Gnatowicach Starych, gm. Kampinos
08.03.2010 10:58:34 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania przeprowadzonego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pod nazwą: „Wykonanie prac geodezyjnych”
08.03.2010 10:57:59 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania przeprowadzonego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pod nazwą: „Wykonanie prac geodezyjnych”
08.03.2010 10:52:11 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku postępowania przeprowadzonego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pod nazwą: „Wykonanie prac geodezyjnych”
02.03.2010 10:25:08 Dodany załącznik WZÓR UMOWY do artykułu WZÓR UMOWY
02.03.2010 10:24:51 Dodany nowy artykuł WZÓR UMOWY
02.03.2010 10:23:59 Dodany załącznik SPRAWOZDANIE do artykułu SPRAWOZDANIE
02.03.2010 10:23:45 Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE
02.03.2010 10:22:58 Dodany załącznik OŚWIADCZENIE do artykułu OŚWIADCZENIE OFERENTA
02.03.2010 10:22:44 Usunięty załącznik z artykułu OŚWIADCZENIE OFERENTA
02.03.2010 10:22:19 Dodany załącznik do artykułu OŚWIADCZENIE OFERENTA
02.03.2010 10:21:28 Dodany nowy artykuł OŚWIADCZENIE OFERENTA
02.03.2010 10:15:16 Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu FORMULARZ OFERTY
02.03.2010 10:08:44 Dodany nowy artykuł FORMULARZ OFERTY
02.03.2010 10:07:30 Dodany załącznik TREŚĆ OGŁOSZENIA do artykułu TREŚĆ OGŁOSZENIA
02.03.2010 10:05:56 Dodany nowy artykuł TREŚĆ OGŁOSZENIA
02.03.2010 10:03:58 Usunięto artykuł TREŚĆ OGŁOSZENIA z kategorii Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
02.03.2010 10:03:54 Usunięto artykuł SPRAWOZDANIE z kategorii Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
02.03.2010 10:03:51 Usunięto artykuł FORMULARZ OFERTOWY z kategorii Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
02.03.2010 10:03:47 Usunięto artykuł OŚWIADCZENIE OFERENTA z kategorii Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
02.03.2010 10:03:06 Dodany nowy artykuł
02.03.2010 10:02:44 Dodany nowy artykuł
02.03.2010 10:02:27 Dodany nowy artykuł
02.03.2010 10:02:07 Dodany nowy artykuł
26.02.2010 08:07:58 Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie - II etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
22.02.2010 10:41:21 Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
19.02.2010 13:19:29 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/2/2010 - Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie"
19.02.2010 13:18:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Sprawa nr 341/2/2010 - Załącznik nr 11 - Uszczegółowiony przedmiar robót dotyczący oświetlenia parkowego do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 - Załącznik nr 11 - Uszczegółowiony przedmiar robót dotyczący oświetlenia parkowego
19.02.2010 13:17:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 - Załącznik nr 11 - Uszczegółowiony przedmiar robót dotyczący oświetlenia parkowego
19.02.2010 13:15:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Plan zagospodarowania parku do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 Załącznik nr 12 - Plan zagospodarowania parku
19.02.2010 13:11:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 Załącznik nr 12 - Plan zagospodarowania parku
19.02.2010 13:10:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 pn.: " Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie" - SIWZ
19.02.2010 13:09:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 pn.: " Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie" - SIWZ
19.02.2010 13:07:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 - Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie"
19.02.2010 13:02:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 - Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie"
19.02.2010 09:16:47 Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy ogłoszonego na dzień 17 lutego 2010 r.
19.02.2010 09:16:26 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy ogłoszonego na dzień 17 lutego 2010 r.
19.02.2010 09:14:35 Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 09:13:54 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 09:13:41 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 08:59:19 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:54:07 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:53:16 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:52:29 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:51:29 Edytowano artykuł 2009