bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
Data Redaktor Zmiana
03.08.2011 14:09:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy OSP Szczytno
03.08.2011 14:09:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Prace remontowe posadzki wejścia do budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
03.08.2011 14:09:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Remont pomieszczeń świetlicy OSP Szczytno
03.08.2011 14:08:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
03.08.2011 14:07:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
03.08.2011 14:07:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
03.08.2011 09:37:58 Edytowano artykuł Zarządzenie, Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kampinosie oraz Regulamin
02.08.2011 13:11:59 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 13:11:04 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 13:07:59 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 13:06:09 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 13:04:36 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 12:59:10 Dodany załącznik Zarządzenie, Ogłoszenie, Regulamin do artykułu Zarządzenie, Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kampinosie oraz Regulamin
02.08.2011 12:58:35 Dodany nowy artykuł Zarządzenie, Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kampinosie oraz Regulamin
02.08.2011 11:05:36 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 10:26:31 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 10:06:20 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 10:03:02 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 10:01:47 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 10:00:29 Edytowano artykuł Rada Gminy
01.08.2011 12:19:29 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 12:14:47 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 12:12:58 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 12:08:04 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 12:07:33 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 12:05:42 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 11:51:46 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 11:50:11 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
01.08.2011 11:13:46 Dodany załącznik Rb NDS do artykułu Sprawozdania II kwartał 2011
01.08.2011 11:13:23 Dodany załącznik Rb 28S do artykułu Sprawozdania II kwartał 2011
01.08.2011 11:12:56 Dodany załącznik Rb 27S do artykułu Sprawozdania II kwartał 2011
01.08.2011 11:12:28 Dodany załącznik Rb N do artykułu Sprawozdania II kwartał 2011
01.08.2011 11:12:13 Dodany załącznik Rb Z do artykułu Sprawozdania II kwartał 2011
01.08.2011 11:11:27 Dodany nowy artykuł Sprawozdania II kwartał 2011
26.07.2011 13:02:35 Edytowano artykuł Rada Gminy
26.07.2011 12:34:42 Edytowano artykuł Rada Gminy
26.07.2011 12:33:06 Edytowano artykuł Rada Gminy
26.07.2011 12:32:08 Edytowano artykuł Rada Gminy
26.07.2011 12:31:05 Edytowano artykuł Rada Gminy
26.07.2011 12:29:17 Edytowano artykuł Rada Gminy
26.07.2011 12:05:55 Edytowano artykuł Rada Gminy
26.07.2011 12:05:01 Edytowano artykuł Rada Gminy
26.07.2011 12:04:11 Edytowano artykuł Rada Gminy
26.07.2011 11:05:45 Edytowano artykuł 2011
26.07.2011 10:46:09 Edytowano artykuł 2011
26.07.2011 10:42:03 Edytowano artykuł 2011
26.07.2011 10:39:46 Edytowano artykuł 2011
25.07.2011 13:53:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część nr 4 do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
25.07.2011 13:52:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
25.07.2011 13:52:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - część nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"