bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
07.08.2015 12:40:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.:Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku”, Część nr 3 „Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku”
07.08.2015 12:38:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.:Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku”, Część nr 3 „Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku”
07.08.2015 12:37:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.:Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku”, Część nr 3 „Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku”
06.08.2015 14:18:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.19.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów"
06.08.2015 14:17:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.19.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów"
06.08.2015 14:14:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.18.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
06.08.2015 14:13:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.18.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
06.08.2015 13:53:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik do SIWZ nr 9 do artykułu Sprawa nr 271.6.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.08.2015 13:44:38 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu ds. Oświaty
06.08.2015 13:18:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załączniki do SIWZ od 3-8 do artykułu Sprawa nr 271.6.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.08.2015 13:17:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikazcja Istotnych Warunków Zamóienia do artykułu Sprawa nr 271.6.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.08.2015 13:14:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.6.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.08.2015 13:11:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
06.08.2015 09:53:17 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu ds. Oświaty
05.08.2015 18:39:45 Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 18:39:15 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 18:38:52 Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 18:38:32 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 18:37:24 Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 18:36:52 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 18:35:55 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 18:34:51 Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 18:34:00 Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKU NABORU
05.08.2015 14:39:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
05.08.2015 14:21:33 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
05.08.2015 10:24:36 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
04.08.2015 14:07:11 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
04.08.2015 14:05:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
04.08.2015 14:03:52 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
30.07.2015 17:43:04 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:42:48 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:42:31 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:41:45 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:41:30 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:41:11 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:40:43 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:40:26 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:40:06 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:39:15 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:38:54 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:38:15 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:37:31 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:36:57 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:36:18 Edytowano artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 17:35:37 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 11:39:14 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 08:20:18 Wanda Zalewska Dodany załącznik do artykułu rejestr planów miejscowych
30.07.2015 08:19:44 Wanda Zalewska Dodany nowy artykuł rejestr planów miejscowych
30.07.2015 08:03:36 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 08:02:12 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ