bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
22.01.2015 14:30:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015" "
22.01.2015 14:29:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015" "
22.01.2015 13:51:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PP pn.:„Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Łazy Kolonia Ludwików” "
22.01.2015 13:50:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2015.PP pn.:„Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Łazy Kolonia Ludwików” "
22.01.2015 13:49:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.6.2015.PP pn.: "Druk czasopisma Biuletyn Kampinoski w roku 2015"
22.01.2015 13:49:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2015.PP pn.: "Druk czasopisma Biuletyn Kampinoski w roku 2015"
21.01.2015 11:26:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.22.2014.PP "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015"
19.01.2015 13:26:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PP pn.:"Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
16.01.2015 13:45:01 Edytowano artykuł 2014
16.01.2015 13:44:00 Edytowano artykuł 2014
16.01.2015 13:18:43 Edytowano artykuł 2014
16.01.2015 13:16:48 Edytowano artykuł 2014
16.01.2015 13:06:39 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
16.01.2015 12:49:41 Usunięty załącznik Treść ogłoszenia z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
16.01.2015 12:49:32 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
16.01.2015 12:48:48 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
15.01.2015 14:12:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015- II"
15.01.2015 12:38:16 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015- II"
15.01.2015 11:06:01 Dodany załącznik Regulamin do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos - przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Kampinosie A
15.01.2015 11:05:46 Usunięty załącznik Regulamin z artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos - przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Kampinosie A
15.01.2015 10:38:13 Dodany załącznik Regulamin do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos - przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Kampinosie A
15.01.2015 10:37:44 Dodany załącznik OGŁOSZENIE do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos - przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Kampinosie A
15.01.2015 10:35:05 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos - przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w Kampinosie A
15.01.2015 08:46:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015- II"
13.01.2015 11:23:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.28.2014.PP pn.:"Badanie i odbiór, ustabilizowanych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05), odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) oraz odbiór zawartości piaskownika (kod odpadu 19 08 02) pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kampinos A i Łazy wraz z wywozem i zagospodarowaniem" 8
12.01.2015 09:09:21 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2014r. - II" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35 869,00zł,00 zł
12.01.2015 09:07:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2014r. - II" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35 869,00zł,00 zł
09.01.2015 14:01:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015- II"
09.01.2015 14:00:31 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.5.2015.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015- II"
09.01.2015 13:59:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2015.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015- II"
09.01.2015 10:23:26 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 13:28:46 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 13:26:35 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 13:25:05 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 12:52:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.4.2015.PP pn.:"Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"
08.01.2015 12:52:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2015.PP pn.:"Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"
08.01.2015 12:51:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.3.2015.PP pn.:"„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, tłocznej, we wsi Kampinos A, Podkampinos, Kampinos, Kwiatkówek, Komorów”
08.01.2015 12:50:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2015.PP pn.:"„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, tłocznej, we wsi Kampinos A, Podkampinos, Kampinos, Kwiatkówek, Komorów”
08.01.2015 12:01:07 Katarzyna Zielerowicz Usunięto artykuł Poniżej 30 000 euro - zapytania cenowe z kategorii ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2015
08.01.2015 12:00:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł
08.01.2015 10:59:56 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 10:59:10 Edytowano artykuł 2014
08.01.2015 09:36:37 Katarzyna Zielerowicz Usunięto artykuł Sprawa nr 271.33.2014.PP pn.„Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos”: z kategorii ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2014
08.01.2015 07:01:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 13 - Wykaz przyłaczy Podkampinos do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:46:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 3 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:46:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfkowany załacznik nr 13 - Wykaz przyłączy Podkampinos do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:45:24 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjaśnienie 3 z artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:45:17 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zmodyfkowany załacznik nr 13 - Wykaz przyłączy Podkampinos z artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:42:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 3 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:41:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfkowany załacznik nr 13 - Wykaz przyłączy Podkampinos do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"