bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
Data Redaktor Zmiana
28.06.2013 07:40:34 Edytowano artykuł 2013
26.06.2013 12:24:59 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.16.2013.PP Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytaniacenowego poniżej 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos"
26.06.2013 12:24:48 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.16.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos"
26.06.2013 12:24:17 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.16.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos"
26.06.2013 12:23:07 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.16.2013.PP Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytaniacenowego poniżej 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos"
26.06.2013 12:21:57 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.16.2013.PP Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytaniacenowego poniżej 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos"
26.06.2013 12:16:24 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.16.2013.PP Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytaniacenowego poniżej 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos"
26.06.2013 12:11:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2013.PP Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytaniacenowego poniżej 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos"
25.06.2013 12:22:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja IV do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja IV specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
25.06.2013 12:22:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja IV specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
25.06.2013 09:53:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik wyjaśnienia do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu spejalnego, pozarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kampinos"
25.06.2013 09:51:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OSP.1.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu spejalnego, pozarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kampinos"
25.06.2013 09:50:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja III do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja III specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
25.06.2013 09:49:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja III specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
24.06.2013 14:01:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja II specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
24.06.2013 14:01:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja II specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
24.06.2013 14:00:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienia II do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu spejalnego, pozarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kampinos"
24.06.2013 14:00:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjasnienia I do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu spejalnego, pozarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kampinos"
24.06.2013 13:59:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OSP.1.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Dostawa fabrycznie nowego samochodu spejalnego, pozarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kampinos"
24.06.2013 07:26:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
24.06.2013 07:26:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
24.06.2013 06:56:59 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik SIWZ zmodyfikowana z artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
24.06.2013 06:56:55 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Modyfikacja SIWZ z artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
24.06.2013 06:56:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
24.06.2013 06:55:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
24.06.2013 06:54:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OSP.1.2013 modyfikacja specyfikiacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
20.06.2013 13:13:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
20.06.2013 13:12:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OSP.1.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
20.06.2013 13:10:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr OSP.1.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
20.06.2013 13:10:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr OSP.1.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo– gaśniczego dla OSP Kampinos”
20.06.2013 11:58:52 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
20.06.2013 11:34:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.9.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Część 1 Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku; Część 2 Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku”
20.06.2013 11:33:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Część 1 Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku; Część 2 Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku”
20.06.2013 11:32:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.9.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku; Część 2 Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku”
20.06.2013 11:31:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku; Część 2 Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos w 2013 roku”
19.06.2013 12:51:18 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zapytanie + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.16.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos"
19.06.2013 12:50:20 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos"
19.06.2013 11:03:39 Edytowano artykuł Rada Gminy
19.06.2013 11:00:50 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
19.06.2013 10:58:38 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
19.06.2013 10:52:05 Dodany załącznik Uchwała Nr XXVIII/134/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok do artykułu FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2013 i w 2014 roku
19.06.2013 10:51:34 Dodany załącznik Uchwała Nr XXVIII/133/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok do artykułu FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2013 i w 2014 roku
19.06.2013 10:50:53 Dodany załącznik Uchwała Nr XXVIII/132/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok do artykułu FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2013 i w 2014 roku
18.06.2013 10:57:05 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
17.06.2013 13:46:39 Edytowano artykuł 2013
17.06.2013 13:43:57 Edytowano artykuł 2013
17.06.2013 13:35:17 Edytowano artykuł 2013
17.06.2013 13:35:03 Edytowano artykuł 2013
17.06.2013 13:30:40 Edytowano artykuł 2013
17.06.2013 13:29:19 Edytowano artykuł 2013