bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Data Redaktor Zmiana
12.07.2010 08:51:43 Dodany nowy artykuł
02.07.2010 13:54:29 Edytowano artykuł Dane adresowe
02.07.2010 13:53:10 Edytowano artykuł Dane adresowe
02.07.2010 10:34:01 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
02.07.2010 10:30:57 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
29.06.2010 08:09:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu SPRAWA NR 341/5/2010 pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” -zadomienie o wyniku postępowania
29.06.2010 08:04:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł SPRAWA NR 341/5/2010 pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” -zadomienie o wyniku postępowania
28.06.2010 07:02:42 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
28.06.2010 07:01:14 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
28.06.2010 07:00:05 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Strzyżew Parcele
24.06.2010 11:14:13 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:13:45 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:13:26 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:12:30 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:10:09 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:08:57 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 11:07:57 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 10:55:42 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 10:51:36 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 10:49:51 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 10:49:10 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 09:32:22 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 08:56:40 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 08:52:49 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 08:23:57 Edytowano artykuł 2010
24.06.2010 07:59:27 Edytowano artykuł Przynależność gminy do stowarzyszeń
23.06.2010 08:29:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia pozwolenia wodnoprawnego oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
23.06.2010 08:28:49 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia pozwolenia wodnoprawnego oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
23.06.2010 08:06:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia pozwolenia wodnoprawnego oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
23.06.2010 08:05:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej
23.06.2010 08:04:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej
18.06.2010 11:19:51 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Szczytno oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.06.2010 11:17:32 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Szczytno oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.06.2010 11:16:03 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Podkampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.06.2010 11:15:21 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Podkampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
18.06.2010 11:13:11 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Podkampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
16.06.2010 09:32:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 6 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
15.06.2010 14:09:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 5 do artykułu Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
14.06.2010 12:28:24 Edytowano artykuł
14.06.2010 12:28:08 Edytowano artykuł
14.06.2010 12:27:39 Edytowano artykuł
14.06.2010 12:27:02 Edytowano artykuł
14.06.2010 12:24:41 Edytowano artykuł
14.06.2010 12:23:42 Edytowano artykuł
14.06.2010 12:22:58 Edytowano artykuł
14.06.2010 12:22:44 Edytowano artykuł
14.06.2010 12:22:16 Edytowano artykuł
14.06.2010 12:21:59 Edytowano artykuł
14.06.2010 12:21:42 Edytowano artykuł
14.06.2010 12:16:44 Edytowano artykuł