bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Data Redaktor Zmiana
23.10.2013 13:40:57 Edytowano artykuł 2013
22.10.2013 13:13:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014"
22.10.2013 13:11:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014"
22.10.2013 13:08:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
22.10.2013 12:45:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
22.10.2013 12:39:28 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z artykułu Sprawa nr 271.16.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
22.10.2013 12:38:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.16.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
22.10.2013 12:38:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
22.10.2013 12:36:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
21.10.2013 12:47:11 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prusy
21.10.2013 12:46:58 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prusy
21.10.2013 12:45:13 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prusy
21.10.2013 08:36:03 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Wójta Gminy Kampinos w sprawie zatwierdzenia wniosku o odpis z Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kampinos do artykułu Biblioteka
21.10.2013 08:34:24 Dodany załącznik Księga Rejestrowa Instytucji Kultury do artykułu Biblioteka
21.10.2013 08:33:46 Dodany załącznik Rejestr Instytucji Kultury do artykułu Biblioteka
21.10.2013 08:28:58 Edytowano artykuł Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
21.10.2013 08:26:14 Edytowano artykuł Zespół Rekreacyjno-Sportowy
21.10.2013 08:24:33 Edytowano artykuł Biblioteka
21.10.2013 08:23:36 Edytowano artykuł Biblioteka
18.10.2013 11:44:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.28.2013 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wszystkich drzew alei lipowej na odcinku Łazy – Zawady w tym 774 drzew stanowiących pomnik przyrody Aleja Chopina”.
18.10.2013 11:44:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.28.2013 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: "„Wykonanie inwentaryzacji wszystkich drzew alei lipowej na odcinku Łazy – Zawady w tym 774 drzew stanowiących pomnik przyrody Aleja Chopina”.
10.10.2013 09:39:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.14.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos - etap III"
10.10.2013 07:51:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.14.2013 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych w Gminie Kampinos - etap III"
08.10.2013 15:05:30 Dodany załącznik FORMULARZ konsultacyjny do artykułu INFORMACJA o SPOTKANIU
08.10.2013 15:04:37 Dodany załącznik Projekt Uchwały do artykułu INFORMACJA o SPOTKANIU
08.10.2013 15:02:32 Dodany załącznik Projekt Programu Współpracy na rok 2014 do artykułu INFORMACJA o SPOTKANIU
08.10.2013 15:00:48 Dodany nowy artykuł INFORMACJA o SPOTKANIU
08.10.2013 14:11:24 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
08.10.2013 14:10:20 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
07.10.2013 11:30:00 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2013 r.
02.10.2013 14:32:39 Edytowano artykuł 2011
02.10.2013 14:31:34 Edytowano artykuł 2011
02.10.2013 14:29:02 Edytowano artykuł 2011
02.10.2013 14:28:17 Edytowano artykuł 2011
02.10.2013 14:27:13 Edytowano artykuł 2011
02.10.2013 14:25:52 Edytowano artykuł 2011
30.09.2013 13:19:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014
30.09.2013 13:19:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014
30.09.2013 13:15:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.2.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014
30.09.2013 13:10:56 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.2.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014
30.09.2013 13:01:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2013/2014
27.09.2013 14:23:02 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 14:19:17 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 14:11:10 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 14:10:48 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 14:10:37 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 14:09:21 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 14:08:31 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 13:59:24 Edytowano artykuł 2013
27.09.2013 13:56:53 Edytowano artykuł 2013