bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Data Redaktor Zmiana
20.12.2011 09:49:21 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:44:54 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:41:32 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:40:20 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:37:18 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:31:25 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:24:30 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:23:28 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:21:35 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:21:34 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:19:03 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:18:33 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:16:05 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:15:02 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:12:51 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:07:16 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 09:00:03 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:58:42 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:56:25 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:55:43 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:55:26 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:54:20 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:52:12 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:50:45 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:47:41 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:46:30 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:42:37 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:30:53 Edytowano artykuł 2011
20.12.2011 08:28:47 Edytowano artykuł 2011
19.12.2011 14:08:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.6.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III""
19.12.2011 14:06:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III""
19.12.2011 14:04:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.6.2011 pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III""
19.12.2011 14:03:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2011 pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III""
19.12.2011 10:30:08 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
19.12.2011 10:26:56 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
16.12.2011 13:12:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o umieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-II".
16.12.2011 13:11:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-II".
14.12.2011 13:42:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.28.2011.PP pn.: "Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Kampinos w roku 2012".
14.12.2011 13:41:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.28.2011.PP pn.: "Konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Kampinos w roku 2012".
14.12.2011 13:22:59 Dodany załącznik Treść Postanowienia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Komorowie i w Kampinosie
14.12.2011 13:22:25 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Komorowie i w Kampinosie
14.12.2011 13:21:34 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Komorowie i w Kampinosie
14.12.2011 10:39:00 Edytowano artykuł 2011
14.12.2011 09:50:51 Edytowano artykuł 2011
14.12.2011 09:48:04 Edytowano artykuł 2011
14.12.2011 09:44:51 Edytowano artykuł 2011
12.12.2011 09:59:44 Edytowano artykuł 2011
12.12.2011 09:59:22 Edytowano artykuł 2011
09.12.2011 13:28:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.30.2011.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2012".
09.12.2011 13:27:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.30.2011.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2012".