bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
06.09.2018 14:01:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
06.09.2018 13:46:51 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Schemat organizacyjny do artykułu Schemat Organizacyjny UG
06.09.2018 13:46:34 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Schemat organizacyjny z artykułu Schemat Organizacyjny UG
06.09.2018 12:33:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 31 sierpnia 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.09.2018 12:33:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 31 sierpnia 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.09.2018 12:31:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.09.2018 13:28:37 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
03.09.2018 13:17:06 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
03.09.2018 12:53:24 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
03.09.2018 12:50:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
03.09.2018 12:30:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2018 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.09.2018 12:30:32 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2018 r. ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.09.2018 12:26:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
30.08.2018 12:50:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
30.08.2018 12:36:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
29.08.2018 14:21:06 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
29.08.2018 13:38:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
28.08.2018 13:59:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
28.08.2018 07:46:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
28.08.2018 07:45:57 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
24.08.2018 11:51:15 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
24.08.2018 11:20:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
24.08.2018 10:37:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.08.2018 10:37:43 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.08.2018 12:38:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.08.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 12:37:24 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Ogłoszenie o zmówieniu z artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 10:12:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 10:09:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - STWIORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 10:05:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Kosztorys ślepy do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 10:05:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 10:02:10 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik załącznik nr 8 - Projekt budowlany z artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 10:01:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik załącznik nr 8 - Projekt budowlany do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 10:00:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.08.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
23.08.2018 09:52:29 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
22.08.2018 07:49:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
22.08.2018 07:40:11 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
22.08.2018 07:33:37 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
21.08.2018 14:19:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.61.2018.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos""
21.08.2018 14:15:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.78.2018.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
21.08.2018 14:12:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.86.2018.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
21.08.2018 12:29:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.83.2018.PN pn. " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, Kampinos i Rzęszyce"
21.08.2018 12:25:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.86.2018.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos"
21.08.2018 10:31:19 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
21.08.2018 10:28:55 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
21.08.2018 10:26:12 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
20.08.2018 13:53:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
20.08.2018 12:46:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
20.08.2018 12:45:37 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 20.08.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
20.08.2018 12:43:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Wyjaśnienia nr 1 na pytania z dnia 16.08.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.85.2018.PN pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
17.08.2018 12:42:21 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018