bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
30.07.2015 08:00:16 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 07:58:01 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
28.07.2015 10:16:34 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
28.07.2015 10:16:07 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
28.07.2015 10:15:45 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 16:09:55 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 16:09:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 16:09:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 16:08:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 16:08:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 16:02:21 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 16:02:13 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 16:00:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 15:57:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
23.07.2015 15:22:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załączniki od 1 do 5 do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
23.07.2015 15:19:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
23.07.2015 15:04:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
22.07.2015 13:59:48 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 13:21:15 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 11:01:50 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 10:58:13 Dodany załącznik OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji ds. referendum do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 10:53:43 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.105.2015 Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 09:28:22 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 09:26:52 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 13:01:56 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 12:48:54 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 12:44:05 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 12:40:26 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 12:18:32 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 11:16:42 Dodany nowy artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
16.07.2015 12:46:28 Dodany załącznik Załącznik do SIWZ Nr 9 do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 12:43:52 Dodany załącznik Załącznik do SIWZ Nr 3-8 do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 12:42:44 Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 12:41:05 Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 12:38:05 Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 12:12:27 Edytowano artykuł Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
16.07.2015 12:10:29 Edytowano artykuł Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
16.07.2015 12:07:15 Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
16.07.2015 12:06:39 Usunięty załącznik z artykułu Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
16.07.2015 12:06:33 Dodany załącznik do artykułu Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
16.07.2015 12:04:24 Dodany nowy artykuł Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE
14.07.2015 12:34:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr 271.4.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
13.07.2015 18:46:36 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji
13.07.2015 18:46:07 Usunięty załącznik OGŁOSZENIE O NABORZE z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji
13.07.2015 18:45:34 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.zamówień publicznych
13.07.2015 18:44:54 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
13.07.2015 18:43:56 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.inwestycji
13.07.2015 18:43:14 Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds.pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
13.07.2015 18:40:47 Dodany załącznik OGŁOSZENIE O NABORZE do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji
13.07.2015 18:39:58 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. promocji