bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
19.02.2010 09:16:26 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy ogłoszonego na dzień 17 lutego 2010 r.
19.02.2010 09:14:35 Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 09:13:54 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 09:13:41 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 08:59:19 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:54:07 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:53:16 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:52:29 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:51:29 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:50:36 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:49:45 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:48:50 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:42:53 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:40:53 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:40:02 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:39:31 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:37:41 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:36:43 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:34:15 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:33:56 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 08:31:57 Edytowano artykuł 2009
18.02.2010 13:57:05 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z zastępczych otworów studziennych nr 1a oraz nr 2a zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych wodociągu wiejskiego w Szczytnie, w granicach działki o nr ew. 21/2 (gm. Kampinos)
18.02.2010 13:54:39 Usunięto artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z zastępczych otworów studziennych nr 1a oraz nr 2a zlokalizowanych na terenie uj
18.02.2010 13:52:08 Dodany nowy artykuł
17.02.2010 12:37:24 Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie otwartego zbiornika retencyjno- infiltracyjnego na działkach nr ew. 134, 112/12, 113/12, 111/12 obręb Gnatowice Stare, Gmina Kampinos
17.02.2010 12:37:03 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie otwartego zbiornika retencyjno- infiltracyjnego na działkach nr ew. 134, 112/12, 113/12, 111/12 obręb Gnatowice Stare, Gmina Kampinos
17.02.2010 12:36:34 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie otwartego zbiornika retencyjno- infiltracyjnego na działkach nr ew. 134, 112/12, 113/12, 111/12 obręb Gnatowice Stare, Gmina Kampinos
17.02.2010 12:36:06 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie otwartego zbiornika retencyjno- infiltracyjnego na działkach nr ew. 134, 112/12, 113/12, 111/12 obręb Gnatowice Stare, Gmina Kampinos
16.02.2010 14:20:02 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie administracyjne na wniosek Urzędu Gminy Kampinos w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla potrzeb wymiany pieców węglowych na piece gazowe w istniejącej kotłowni budynku ośrodka zdrowia oraz budowa przyłącza gazowego do budynku od projektowanego podziemnego zbiornika na gaz na działce nr ewid. 81/3 w miejscowości Kampinos, Gmina Kampinos
16.02.2010 13:33:09 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z zastępczych otworów studziennych nr 1a oraz nr 2a zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych wodociągu wiejskiego w Szczytnie, w granicach działki o nr ew. 21/2 (gm. Kampinos)
10.02.2010 10:32:54 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:58:17 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:57:45 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:57:35 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:52:23 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:50:17 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:48:07 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:44:50 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:43:49 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:43:12 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:42:53 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:03:27 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:02:30 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 09:01:03 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 08:55:23 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 08:52:02 Edytowano artykuł 2010
09.02.2010 14:54:48 Edytowano artykuł 2010
09.02.2010 14:36:44 Dodany nowy artykuł 2010
05.02.2010 15:36:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami" do artykułu Zawiadomienie o wyniku postępowania za zadanie pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami"
05.02.2010 15:35:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyniku postępowania za zadanie pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami"