bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
21.07.2011 11:51:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.4.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
21.07.2011 11:50:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
21.07.2011 11:47:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.4.2011 ogłoszenie o zxamówieniu na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
21.07.2011 11:45:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2011 ogłoszenie o zxamówieniu na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
20.07.2011 10:38:08 Dodany załącznik INFORMACJA do artykułu INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
20.07.2011 10:37:02 Dodany nowy artykuł INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
19.07.2011 13:39:36 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Lato z zapasami"
18.07.2011 14:57:36 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
18.07.2011 14:48:33 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego część wsi Wiejca oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa...
18.07.2011 14:38:31 Dodany nowy artykuł INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO dotycząca przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie utworzenia baz danych budynkowych oraz aktualizacji użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych, na obszarze obrębów ewidencyjnych...
07.07.2011 14:08:53 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 14:05:06 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 14:03:43 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 14:01:00 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 13:57:20 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 13:54:47 Edytowano artykuł 2011
07.07.2011 13:48:20 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 14:56:17 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
06.07.2011 14:54:42 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
06.07.2011 14:31:34 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 14:28:55 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 14:25:55 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 14:24:49 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 13:54:52 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 13:52:51 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:31:24 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:29:34 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:21:19 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:12:52 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:09:33 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:06:58 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 12:01:13 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 11:53:36 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 11:49:00 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 11:46:23 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 11:43:39 Edytowano artykuł 2011
06.07.2011 11:42:10 Edytowano artykuł 2011
05.07.2011 13:44:47 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
05.07.2011 13:42:37 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
04.07.2011 13:38:24 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Lato z zapasami"
04.07.2011 13:32:48 Dodany załącznik Wyciąg z ewidencji do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Lato z zapasami"
04.07.2011 13:32:25 Dodany załącznik Oświadczenie oferenta do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Lato z zapasami"
04.07.2011 13:30:55 Dodany załącznik Oferta ULKS Ryś Kampinos do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Lato z zapasami"
04.07.2011 13:30:08 Usunięty załącznik Oferta ULKS Ryś Kampinos z artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Lato z zapasami"
04.07.2011 13:30:01 Dodany załącznik Pismo przewodnie do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Lato z zapasami"
04.07.2011 13:29:33 Dodany załącznik Oferta ULKS Ryś Kampinos do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Lato z zapasami"
04.07.2011 13:27:08 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. "Lato z zapasami"
01.07.2011 12:54:29 Dodany załącznik Treść do artykułu POSTANOWIENIE Wójta Gm. Kampinos - dotyczące budowy zastępczej studni głębinowej nr 1a w Kampinosie
01.07.2011 12:54:04 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE Wójta Gm. Kampinos - dotyczące budowy zastępczej studni głębinowej nr 1a w Kampinosie
01.07.2011 12:46:49 Usunięty załącznik Treść z artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gm. Kampinos - zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia - dot. budowy zastępczej studni głębinowej nr 1a w Kampinosie