bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
Data Redaktor Zmiana
01.10.2019 10:42:32 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie nr 20/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
01.10.2019 10:42:17 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie nr 20/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
01.10.2019 08:41:02 Natalia Stasiak Dodany załącznik Projekt planu część tekstowa do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
01.10.2019 08:40:33 Natalia Stasiak Dodany załącznik Prognoza oddziaływania na środowisko część tekstowa do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
01.10.2019 08:36:39 Natalia Stasiak Dodany załącznik Rysunek planu do artykułu Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
01.10.2019 07:22:55 Monika Walędziak Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
01.10.2019 07:16:23 Monika Walędziak Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
01.10.2019 07:11:07 Monika Walędziak Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
01.10.2019 07:09:45 Monika Walędziak Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
27.09.2019 12:24:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
27.09.2019 12:11:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ - zmiany z dnia 27.09.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
27.09.2019 12:09:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania do artykułu Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
27.09.2019 11:14:05 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Transmisja XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 17 września 2019 r.
27.09.2019 11:10:48 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 17 września 2019 r.
26.09.2019 12:03:13 Monika Walędziak Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
26.09.2019 12:02:40 Monika Walędziak Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
25.09.2019 11:12:41 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
25.09.2019 10:23:47 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
25.09.2019 08:52:26 Monika Walędziak Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
24.09.2019 14:00:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 23.09.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
24.09.2019 11:18:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.87.2019.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
24.09.2019 10:54:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.87.2019.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
24.09.2019 10:52:21 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z artykułu Sprawa nr FZ.271.87.2019.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
24.09.2019 10:51:44 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.87.2019.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
24.09.2019 10:51:14 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.87.2019.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos"
24.09.2019 10:33:17 Monika Walędziak Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
23.09.2019 10:17:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytanie z dnia 20.09.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
19.09.2019 06:51:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiar w wersji edytowalnej do artykułu Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
19.09.2019 06:50:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytanie z dnia 16.09.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
18.09.2019 13:42:31 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Przedmiar z artykułu Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"
18.09.2019 13:42:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"
18.09.2019 11:08:34 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
17.09.2019 11:54:17 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej na Ukrainie
17.09.2019 11:53:56 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej na Ukrainie
16.09.2019 13:32:07 Monika Walędziak Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 13:31:26 Monika Walędziak Usunięty załącznik Kwestionariusz osobowy z artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 13:30:43 Monika Walędziak Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:37:57 Monika Walędziak Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:36:48 Monika Walędziak Usunięty załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:36:32 Monika Walędziak Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:36:05 Monika Walędziak Usunięty załącznik Kwestionariusz osobowy z artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:34:29 Monika Walędziak Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:34:05 Monika Walędziak Usunięty załącznik Kwestionariusz osobowy z artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:32:50 Monika Walędziak Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:31:52 Monika Walędziak Usunięty załącznik Kwestionariusz osobowy z artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:31:22 Monika Walędziak Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:31:04 Monika Walędziak Usunięty załącznik Kwestionariusz osobowy z artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:29:49 Monika Walędziak Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:29:22 Monika Walędziak Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
16.09.2019 12:28:40 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej