bip gmina kampinos

2009-06-25 13:09:40

Urząd Gminy i jednostki podległe


Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Wójt Gminy:           Monika Ciurzyńska - Oświadczenie

Zastępca Wójta:     Sebastian Wardziak - Oświadczenie

Skarbnik:                Hanna Dobrzyńska - Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Renata Zakowana - Oświadczenie

 • Kierownik USC: Magdalena Tomczak -  Oświadczenie
 • Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa : Wanda Zalewska - Oświadczenie
 • Podinspektor ds. wymiaru podatków: Wiesława Piechota - Oświadczenie
 • Kierownik OPS: Beata Rutkowska - Oświadczenie
 • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Karina Leszczyńska - Oświadczenie
 • Specjalista Pracy Socjalnej w OPS: Anna Gruszecka - Oświadczenie

______________________________________________________

Oświadczenie na rozpoczęcie kadecncji 2018-2023 - Wójt Monika Ciurzyńska 

Oświadczenie na zakończenie kadencji 2014-2018 - Wójt Monika Ciurzyńska

______________________________________________________

Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Wójt Gminy - Monika Ciurzyńska

Zastępca Wójta:    Sebastian Wardziak, Oświadczenie 

Skarbnik:                Hanna Dobrzyńska, Oświadczenie ; Oświadczenie

p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Renata Zakowana, Oświadczenie 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Marzena Małaszkiewicz, Oświadczenie

•  Kierownik USC: Magdalena Tomczak; Oświadczenie
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami: 
   Wanda Zalewska; Oświadczenie  
•  Podinspektor ds. wymaru podatków: 
   Wiesława Piechota ; Oświadczenie  
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska; Oświadczenie  
•  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: 
   Urszula Hoczyk; Oświadczenie

•  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: 
   Urszula Hoczyk - zakończenie pełnienia funkcji -Oświadczenie

•  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Karina Leszczyńska

   rozpoczęcie pełnienia funkcji - Oświadczenie

•  Specjalista Pracy Socjalnej w OPS, Anna Gruszecka; Oświadczenie

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Wójt Gminy - Monika Ciurzyńska

Zastępca Wójta:    Mariusz Malinowski (za okres od 01.01.2016 do 31.10.2016 r.); Oświadczenie 

Zastępca Wójta:    Sebastian Wardziak, Oświadczenie 

Skarbnik:               Hanna Dobrzyńska; Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Krystian Ciszewski, Oświadczenie 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Krystian Ciszewski, na zakończenie pełnienia funkcji, Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Renata Zakowana, na ropoczęcie pełnienia funkcji, Oświadczenie 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Renata Zakowana, na zakończenie pełnienia funkcji, Oświadczenie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Marzena Małaszkiewicz, na rozpoczęcie pełnienia funkcji, Oświadczenie

•  Kierownik USC: Magdalena Tomczak; Oświadczenie
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami: 
   Wanda Zalewska; Oświadczenie  
•  Inspektor ds. wymaru podatków: 
   Wiesława Piechota ; Oświadczenie  
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska; Oświadczenie  
•  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: 
   Urszula Hoczyk; Oświadczenie   
•  Specjalista Pracy Socjalnej w OPS, Anna Gruszecka; Oświadczenie

 

______________________________________________________

Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie pełnienia funkcji: 

- Sebastian Wardziak - Zastępca Wójta

- Krystian Ciszewski - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 

Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji:

- Zastępca Wójta - Mariusz Malinowski - Oświadczenie

- Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego  z Oddziałami Integracyjnymi - Anna Rybka - Oświadczenie 

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2015


Wójt:                       Monika Ciurzyńska; 
                               Oświadczenie za rok 2015

 • Zastępca Wójta:    Mariusz MalinowskiOświadczenie  
  Skarbnik:               Hanna Dobrzyńska; Oświadczenie  
   

  •  Kierownik USC: Magdalena Tomczak; Oświadczenie  
  •  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami: 

     Wanda Zalewska; Oświadczenie  
  •  Inspektor ds. wymaru podatków: 

     Wiesława Piechota ; Oświadczenie  
  •  Kierownik OPS: Beata Rutkowska; Oświadczenie  

  •  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego

      z Oddziałami Integracyjnymi: Anna Rybka; Oświadczenie   
  •  Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: 
     Urszula Hoczyk; Oświadczenie   
  •  Specjalista Pracy Socjalnej w OPS, Anna Gruszecka; Oświadczenie

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2014


Wójt:                        Monika Ciurzyńska; 
                                Oświadczenie na rozpoczęcie kadencji

Zastępca Wójta:       Mariusz Malinowski; Oświadczenie

Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego  z Oddziałami Integracyjnymi - Anna Rybka - Oświadczenie                 

Oświadczenia majątkowe za rok 2013


Wójt:                        Tomasz Tymoftyjewicz; 
                                Oświadczenie za 2013  
                                
Oświadczenie na zakończenie kadencji

Zastępca Wójta:    Krzysztof Radkowski; Oświadczenie  
Skarbnik:                 Hanna Dobrzyńska; 
Oświadczenie  
 

•  Kierownik USC: Magdalena Tomczak; Oświadczenie  
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami: 
   Wanda Zalewska; 
Oświadczenie  
•  Inspektor ds. wymaru podatków: 
   Wiesława Piechota ; 
Oświadczenie  
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska; 
Oświadczenie  
•  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego
    z Oddziałami Integracyjnymi: Anna Rybka; 
Oświadczenie   
•  Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: 
   
Agnieszka Majcher; 
Oświadczenie   
•  Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej:
   
Ludwik Kwiatkowski; 
Oświadczenie   


Oświadczenia majątkowe za rok 2012


Wójt:                        Tomasz Tymoftyjewicz; Oświadczenie za 2012

Zastępca Wójta:    Krzysztof Radkowski; Oświadczenie
Skarbnik:                 Hanna Dobrzyńska; 
Oświadczenie
 

•  Kierownik USC: Magdalena Tomczak; Oświadczenie
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami: 
   Wanda Zalewska; 
Oświadczenie
•  Inspektor ds. wymaru podatków: 
   Wiesława Piechota; 
Oświadczenie
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska; 
Oświadczenie
•  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego
    z Oddziałami Integracyjnymi: Anna Rybka; 
Oświadczenie  
•  Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: 
   
Agnieszka Majcher; 
Oświadczenie  
•  Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej:
   
Ludwik Kwiatkowski; 
Oświadczenie


Oświadczenia majątkowe za rok 2011


Wójt:                        Tomasz Tymoftyjewicz; Oświadczenie za 2011

Zastępca Wójta:    Krzysztof Radkowski; Oświadczenie
Skarbnik:                 Hanna Dobrzyńska; Oświadczenie
 

•  Kierownik USC: Magdalena Tomczak; Oświadczenie
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami: 
   Wanda Zalewska; Oświadczenie
•  Inspektor ds. wymaru podatków: 
   Wiesława Piechota; Oświadczenie
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska; Oświadczenie
•  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego
    z Oddziałami Integracyjnymi: Anna Rybka; Oświadczenie 
•  Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: 
  
Ewa Burczyńska; Oświadczenie
•  Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej:
  
Ludwik Kwiatkowski; OświadczenieOświadczenia majątkowe za rok 2010


Wójt:                        Tomasz Tymoftyjewicz,
                          
Oświadczenie - rozpoczęcie kadencji

Zastępca Wójta:    Krzysztof Radkowski 
Skarbnik:                
Hanna Dobrzyńska

•  Kierownik USC: Magdalena Tomczak
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami: Wanda Zalewska
•  Inspektor ds. wymaru podatków: Wiesława Piechota
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska
•  p.o.Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami
   Integracyjnymi: Anna Rybka 
• Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: Ewa Burczyńska
• Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej: 
Ludwik Kwiatkowski


Oświadczenia majątkowe za rok 2009


Wójt:                        Tomasz Tymoftyjewicz,
                           Oświadczenie na koniec kadencji
Zastępca Wójta:    Paweł Białecki
Skarbnik:                 Hanna Dobrzyńska


•  Kierownik USC: Magdalena Tomczak
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami: Wanda Zalewska
•  Inspektor ds. wymaru podatków: Wiesława Piechota
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska
•  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi:
   Krzysztof Radkowski (na 25 IX 2009) oraz (na 30
IV 2010)
• Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: 
Ewa Burczyńska
• Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej: Ludwik Kwiatkowski


Oświadczenia majątkowe za rok 2008


Wójt:                        Tomasz Tymoftyjewicz
Zastępca Wójta:    Paweł Białecki
Skarbnik:                 Zofia Piotrowska


•  Kierownik USC: Magdalena Tomczak
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki Gruntami: Wanda Zalewska
•  Inspektor ds. wymaru podatków: Wiesława Piechota
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska
•  p.o. Z-ca Głównego Księgowego: Wiesława Liśkiewicz
•  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi:
   Maria Wyganowska-Miklaszewska
 
• Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: 
Ewa Burczyńska  
• Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej: Ludwik KwiatkowskiOświadczenia majątkowe za rok 2007


Wójt:                        Tomasz Tymoftyjewicz
Zastępca Wójta:    Paweł Białecki
Skarbnik:                 Zofia Piotrowska


•  Kierownik USC:  Magdalena Tomczak
•  Kierownik Ref. Środowiska i Gospodarki
   Gruntami: 
Piotr Popowski  
  Inspektor ds. wymaru podatków: Wiesława Piechota
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska
•  p.o. Z-ca Głównego Księgowego: Wiesława Liśkiewicz
•  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami
   Integracyjnymi: 
Maria Wyganowska-Miklaszewska  
• Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: Ewa Burczyńska  
• Kierownik Referatu ds. Gospodarki Komunalnej: 
Ludwik Kwiatkowski


Oświadczenia majątkowe za rok 2006


Wójt:                        Tomasz Tymoftyjewicz
Zastępca Wójta:    Paweł Białecki
Skarbnik:              Zofia Piotrowska

•  Kierownik USC:  Magdalena Tomczak
•  Kierownik Ref. Środowiska, Budownictwa i Inwestycji: Piotr Popowski
  Inspektor ds. wymaru podatków: Wiesława Piechota
•  Kierownik OPS: Beata Rutkowska
•  Dyrektor Zesp. Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami
   Integracyjnymi: 
Maria Wyganowska-Miklaszewska 
• Kierownik Gm. Biblioteki Publicznej: Ewa Burczyńska 
• Kierownik Gminnego Przedsiębiorstwa
  Gospodarki Komunalnej: 
Ludwik Kwiatkowski
 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 25.06.2009 12:09
Data modyfikacji: 12.08.2019 14:59
Liczba wyświetleń: 11647