bip gmina kampinos

2014-07-21 14:02:44

Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”


INFORMACJA !!!!

W zwązku ze zmianą zapisów punktu IV Opis wymagań pkt 2.2) zapytania cenowego na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos informujemy, że termin złożenia oferty cenowej na realizację w/w zaadania ulega zmianie.

Oferty należy składać do dnia
31.07.2014 r. do godz. 12:00

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zapytanie cenowe 2014-07-21 14:03:23 Zielerowicz Katarzyna
załącznik załacznik nr 4 - harmonogram realizacji projektu 2014-07-21 14:04:03 Zielerowicz Katarzyna
załącznik informacja 2014-07-28 10:33:47 Zielerowicz Katarzyna
załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania 2014-08-07 13:42:34 Zielerowicz Katarzyna

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Katarzyna Zielerowicz
Data powstania: 21.07.2014 13:02
Data modyfikacji: 29.10.2014 13:51
Liczba wyświetleń: 1799