bip gmina kampinos

2016-12-05 15:21:09

Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy


Na podstawie art. 11b ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r.,poz.1515 oraz § 22 ust.9 Statutu Gminy Kampinos stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/100/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2012 r. uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kampinos.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2017 rok.
  2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.
  3. Projekt uchwały budżetowej Gminy Kampinos na rok 2017.

Przewodniczący Komisji

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 05.12.2016 14:21
Data modyfikacji: 23.05.2017 10:34
Liczba wyświetleń: 651