bip gmina kampinos

2018-06-19 10:47:23

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018


OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

UCHWAŁA nr LIX/269/18 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

ZAŁĄCZNIK - Granice stałych obwodów głosowania Gmina Kampinos

 

UCHWAŁA nr LIX/268/18 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

ZAŁACZNIK nr 1 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

UCHWAŁA NR LXIII/299/18 z dnia 25 czewrca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

ZAŁĄCZNIK 1

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 19.06.2018 10:47
Data modyfikacji: 16.07.2018 13:58
Liczba wyświetleń: 40