bip gmina kampinos

2011-12-30 11:31:53

2011


Zarządzenie nr 0050.1.2011 z dn. 26 stycznia
w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr 0050.1a.2011 z dn. 26 stycznia
w sprawie: Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 0050.2.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Kampinos
Zarządzenie nr 0050.2a.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr 0050.3.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Granica
Zarządzenie nr 0050.4.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Kampinos A
Zarządzenie nr 0050.5.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Kwiatkówek
Zarządzenie nr 0050.6.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Prusy
Zarządzenie nr 0050.7.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Zawady
Zarządzenie nr 0050.8.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Pindal
Zarządzenie nr 0050.9.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Podkampinos
Zarządzenie nr 0050.10.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Skarbikowo
Zarządzenie nr 0050.11.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Szczytno

Zarządzenie nr 0050.12.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wiejca
Zarządzenie nr 0050.13.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wola Pasikońska

Zarządzenie nr 0050.14.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Komorów
Zarządzenie nr 0050.15.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Budki Żelazowskie
Zarządzenie nr 0050.16.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Łazy
Zarządzenie nr 0050.17.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Pasikonie
Zarządzenie nr 0050.18.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Strzyżew
Zarządzenie nr 0050.19.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Grabnik

Zarządzenie nr 0050.20.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wiejca
Zarządzenie nr 0050.21.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Stare Gnatowice
Zarządzenie nr 0050.22.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Józefów
Zarządzenie nr 0050.23.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: zmiany Regulaminu Zamówień Publicznych do których mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie nr 0050.23a.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wielcy Odkrywcy" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarządzenie nr 0050.23b.2011 z dn. 31 stycznia
w sprawie: regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Innowacja pedagogiczna - Bajki i baśnie drogą do poznawania przyrody ożywionej. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie nr 0050.24.2011 z dn. 17 lutego
w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.25.2011 z dn. 17 lutego
w sprawie: powołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie nr 0050.25a.2011 z dn. 17 lutego
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnych
Zarządzenie nr 0050.26.2011 z dn. 1 marca
w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenia spraw i wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy w czasie jego nieobecności
Zarządzenie nr 0050.27.2011 z dn. 1 marca
w sprawie: upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem
Zarządzenie nr 0050.28.2011 z dn. 1 marca
w sprawie: wyznaczenia osoby do załatwienia czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Zarządzenie nr 0050.29.2011 z dn. 28 lutego
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.29A.2011 z dn. 28 lutego
w sprawie: powierzenia p. Annie Rybce pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.30.2011 z dn. 2 marca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.31.2011 z dn. 3 marca
w sprawie wyboru sołtysa i rady sołyckiej Sołectwa Komorów
Zarządzenie nr 0050.31A.2011 z dn. 3 marca
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Gospodarstwo tematyczne na miarę naszych potrzeb"

Zarządzenie nr 0050.32.2011 z dn. 14 marca
w sprawie wymagań, jakie powinni spełnać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Zarządzenie nr 0050.33.2011 z dn. 14 marca
w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Gospodarstwo tematyczne" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarządzenie nr 0050.34.2011 z dn. 25 marca
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 r.
Zarządzenie nr 0050.35.2011 z dn. 28 marca
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.36.2011 z dn. 28 marca
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy
Zarządzenie nr 0050.37.2011 z dn. 29 marca
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom.
Zarządzenie nr 0050.38.2011 z dn. 30 marca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.39.2011 z dn. 6 kwietnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Z oddz. Integracyjnymi w Kampinosie, ul. Szkolna 5
Zarządzenie nr 0050.40.2011 z dn. 6 kwietnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku z zakresu: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy.
Zarządzenie nr 0050.41.2011 z dn. 14 kwietnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku z zakresu: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom
Zarządzenie nr 0050.42.2011 z dn. 14 kwietnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr 0050.43.2011 z dn. 14 kwietnia
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Wielcy odkrywcy"
Zarządzenie nr 0050.44.2011 z dn. 27 kwietnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2011 - Upowszechnianie kultury fizycznej
Zarządzenie nr 0050.45.2011 z dn. 27 kwietnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2011
Zarządzenie nr 0050.46.2011 z dn. 14 kwietnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Zarządzenie nr 0050.47.2011 z dn. 4 maja
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr 0050.48.2011 z dn. 10 maja
w sprawie powołania gminnej komisji w celu odbioru końcowego prac dotyczących zaprojektowania i wykonania drogi gminnej w Starych Gnatowicach
Zarządzenie nr 0050.49.2011 z dn. 10 maja
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2010 r.
Zarządzenie nr 0050.49A.2011 z dn. 10 maja
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Innowacja pedagogiczna - Bajki i baśnie drogą do poznawania przyrody ożywionej. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie".

Zarządzenie nr 0050.50.2011 z dn. 20 maja
w sprawie powołania komisji ds. odbioru prac remontowych na cmentarzu wojennym w miejscowości Granica

Zarządzenie nr 0050.51.2011 z dn. 26 maja
w sprawie ogłoszenia konkursu oraz ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.52.2011 z dn. 26 maja
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.53.2011 z dn. 31 maja
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kampinos 'Procedury badaniasatysfakcji i oczekiwań interesantów' oraz 'Ankiety działalności urzędu'.
Zarządzenie nr 0050.54.2011 z dn. 31 maja
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.54A.2011 z dn. 30 maja
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie 'Gospodarstwo tematyczne na miarę naszych potrzeb' współfinansowanym ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarządzenie nr 0050.55.2011 z dn. 14 czerwca
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie oraz określenia regulaminu prac komisji.

Zarządzenie nr 0050.57.2011 z dn. 21 czerwca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

Zarządzenie nr 0050.57A.2011 z dn. 4 lipca
w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w 2011 roku złożonych w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie nr 0050.58.2011 z dn. 7 lipca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Zarządzenie nr 0050.59.2011 z dn. 7 lipca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.60.2011 z dn. 2 sierpnia
w sprawie: ogłoszenia konkursu oraz ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.61.2011 z dn. 10 sierpnia
w sprawie: wyznaczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenia spraw związanych z dowozem uczniów do Zespołu w roku 2011/2012 oraz 2012/2013.
Zarządzenie nr 0050.62.2011 z dn. 23 sierpnia
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Kampinos sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gm. Kampinos na lata 2009-2010
Zarządzenie nr 0050.63.2011 z dn. 23 sierpnia
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Kampinos raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gm. Kampinos za okres 1.01.2009-31.12.2010
Zarządzenie nr 0050.64.2011 z dn. 29 sierpnia
w sprawie: powołania gminnej komisji w celu odbioru końcowego prac dotyczących zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gm. Kampinos".
Zarządzenie nr 0050.65.2011 z dn. 29 sierpnia
w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.66.2011 z dn. 29 sierpnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.67.2011 z dn. 30 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.68.2011 z dn. 29 sierpnia
w sprawie: powołania gminnej komisji w celu odbioru końcowego prac dotyczących zadania 'Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Kampinos'
Zarządzenie nr 0050.69.2011 z dn. 6 września
w sprawie: powołania Komisji onkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.70.2011 z dn. 6 września
w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej
Zarządzenie nr 0050.71.2011 z dn. 6 września
w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

Zarządzenie nr 0050.72.2011 z dn. 6 września
w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Zarządzenie nr 0050.73.2011 z dn. 6 września
w sprawie: wykonywania ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.74.2011 z dn. 14 września
w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.75.2011 z dn. 14 września
w sprawie: wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Kampinos pożyczek dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie nr 0050.76.2011 z dn. 19 września
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 0050.77.2011 z dn. 21 września
w sprawie: powołania gminnej komisji w celu odbioru końcowego prac dotyczących zadania 'Modernizacja drogi w miejscowości Strzyżew-Strojec'

Zarządzenie nr 0050.78.2011 z dn. 5 października
w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Zawadach

Zarządzenie nr 0050.79.2011 z dn. 6 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.80.2011 z dn. 7 października
w sprawie: wprowadzenia Procedury prowadzenia i aktualizacji internetowej 'Mapy aktywności organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego'
Zarządzenie nr 0050.81.2011 z dn. 17 października
w sprawie: powołania gminnej komisji w celu odbioru końcowego prac dotyczących zadania "Wykonania nowej studni i likwidacji starej na terenie SUW Kampinos".
Zarządzenie nr 0050.81A.2011 z dn. 26 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rząądowej oraz innych zadań zleconych odębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.82.2011 z dn. 3 listopada
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.

Zarządzenie nr 0050.83.2011 z dn. 3 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.84.2011 z dn. 14 listopada
w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020
Zarządzenie nr 0050.85.2011 z dn. 17 listopada
w sprawie: powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 0050.86.2011 z dn. 17 listopada
w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Prusy
Zarządzenie nr 0050.87.2011 z dn. 28 listopada
w sprawie: zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Zarządzenie nr 0050.88.2011 z dn. 28 listopada
w sprawie: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
Zarządzenie nr 0050.88A.2011 z dn. 30 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.91.2011 z dn. 28 listopada
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.92.2011 z dn. 7 grudnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Zarządzenie nr 0050.93.2011 z dn. 7 grudnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.95.2011 z dn. 9 grudnia
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Zarządzenie nr 0050.95A.2011 z dn. 28 grudnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.96.2011 z dn. 30 grudnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Zarządzenie nr 0050.97.2011 z dn. 30 grudnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2011 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.98.2011 z dn. 30 grudnia
w sprawie: kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.99.2011 z dn. 30 grudnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
Zarządzenie nr 0050.100.2011 z dn. 30 grudnia
w sprawie: zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w Urzęędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.101.2011 z dn. 30 grudnia
w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.102.2011 z dn. 30 grudnia
w sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Kampinos

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 30.12.2011 11:31
Data modyfikacji: 08.11.2012 15:10
Liczba wyświetleń: 6524