bip gmina kampinos

2024-06-04 15:04:11

Obwieszczenie


Dotyczy: wniosku spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych. więcej...

2024-05-31 13:31:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja 2024 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administarcyjnego więcej...

2024-05-29 14:01:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2024 r.


w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2024-05-28 15:23:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 20 maja2024 r.


w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2024-05-27 13:31:13

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu


Informacja o wszczęciu postępowania więcej...

2024-05-21 12:40:56

Obwieszczenie nr 28/w/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego


o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2024-05-21 12:40:07

Obwieszczenie nr 27/w/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego


o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2024-05-17 14:11:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 maja2024 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej...

2024-05-17 14:10:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 maja2024 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej...

2024-05-17 14:09:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 maja2024 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej...

2024-05-17 14:05:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 maja2024 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej...

2024-05-17 14:03:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 maja2024 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej...

2024-05-17 13:59:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 14 maja2024 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej...

2024-05-17 13:55:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 maja2024 r.


o zakończeniu postępowania administracyjnego więcej...

2024-05-17 13:53:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 maja2024 r.


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2024-05-17 10:48:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 maja2024 r.


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2024-04-24 10:27:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 kwietnia 2024 r.


o wydaniu w dniu 22.04.2024 r. postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2024-04-24 10:24:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 kwietnia 2024 r.


o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko więcej...

2024-04-18 13:04:44

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 kwietnia 2024 r.


w sprawie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych więcej...

2024-04-10 15:32:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 04.04.2024 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek, o ustalenie warunków zabudowy więcej...

2024-04-10 15:30:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 04.04.2024 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek, o ustalenie warunków zabudowy więcej...

2024-04-05 13:08:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 04.04.2024 r.


o zawieszeniu na wniosek wnioskodawcy z dnia 20.02.2024 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2024-04-05 13:03:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 04.04.2024 r.


o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2024-04-05 10:38:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 26 marca 2024 r.


o zakończeniu postępowania administracyjnego więcej...

2024-04-05 10:37:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 2 kwietnia 2024 r.


o zakończeniu postępowania administracyjnego więcej...

2024-03-11 16:37:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 05.03.2024 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek, o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego rodzinnego więcej...

2024-03-06 13:34:05

Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego


w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych więcej...

2024-03-01 14:36:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 27.02.2024 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2024-02-21 08:02:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16.02.2024 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2024-02-09 14:29:39

Obwieszczenie nr 9/z/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego


o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2024-02-06 15:32:52

Obwieszczenie


Dotyczy: wniosku spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr P00100046 pn. Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek więcej...

2024-02-06 15:30:50

Obwieszczenie nr 7/z/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego


o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2024-02-06 15:28:26

Obwieszczenie nr 6/z/2024 Starosty Warszawskiego Zachodniego


o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2024-02-01 12:30:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 1 lutego 2024 r.


Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Kampinos podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: więcej...

2024-01-25 12:54:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 24 stycznia 2024 r.


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia więcej...

2024-01-25 11:07:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 stycznia 2024 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2024-01-11 10:04:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2023 r.


w sprawie wydania decyzji nr 9/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2024-01-04 14:35:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 3 stycznia 2024 r.


o wydaniu w dniu 03.01.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia więcej...

2024-01-04 14:34:28

Obwieszczenie nr 39/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego


o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2023-12-27 11:21:02

Obwieszczenie nr 38/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego


o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2023-12-21 13:29:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 grudnia 2023 r.


o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2023-12-20 15:05:11

Obwieszczenie nr 36/w/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2023-12-05 10:11:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew z dnia 1 grudnia 2023 roku


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4133W wraz z budową chodnika oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej na odcinku Pilawice-Wymysłów-Chrzczany więcej...

2023-12-01 14:33:34

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy. więcej...

2023-12-01 08:28:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30.11.2023 r.


o wydaniu w dniu 30.11.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Załączniki więcej...

2023-11-15 10:15:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 14.11.2023 r.


o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji fotowoltaicznej więcej...

2023-11-03 10:14:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 listopada 2023 r.


o wydaniu w dniu 02.11.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia więcej...

2023-10-30 15:56:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 24 października 2023 r.


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej...

2023-10-25 11:56:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Teresin z dnia 19 października 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2023-10-20 13:38:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 października 2023 r.


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej...

2023-10-16 16:28:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 października 2023 r.


o wydaniu w dniu 12.10.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia więcej...

2023-10-10 12:27:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 października 2023 r.


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej...

2023-09-21 07:37:34

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO


o sposobie udostępniania Projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu ewidencyjnego Strzyżew w gminie Kampinos (po połączeniu obrębów Strzyżew Wieś i Strzyżew Parcele) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z dnia 20 września 2003 r. więcej...

2023-09-18 14:02:36

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych więcej...

2023-09-18 13:59:56

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych więcej...

2023-09-18 13:50:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 14 września 2023 r.


zawiadamiające o podjęciu postępowanie administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2023-08-30 11:42:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego więcej...

2023-08-28 13:57:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-08-28 13:57:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-08-28 13:55:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-08-23 13:37:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 sierpnia 2023 r.


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2023-08-10 11:51:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 sierpnia 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2023-08-10 11:51:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 7 sierpnia 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2023-08-07 13:44:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2023 r.


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2023-08-01 09:52:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2023-07-12 14:26:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 lipca 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-06-16 11:36:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 14.06.2023 r.


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego więcej...

2023-06-13 14:41:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13.06.2023 r.


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych więcej...

2023-06-07 11:20:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 czerwca 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-06-07 11:18:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 czerwca 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-04-21 11:35:11

Obwieszczenie nr 11/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego


w sprawie wydania decyzji nr 229/zrid/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi gminnej nr 410328W w m. Kwiatkówek, gmina Kampinos. więcej...

2023-04-11 14:41:27

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego


dotycząca rozpoczęcia przez Wykonawcę pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Strzyżew Parcele (0025) i Strzyżew Wieś (0026) położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos (143203_2) więcej...

2023-04-06 11:45:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2023-03-31 13:34:18

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 marca 2023 r.


o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. więcej...

2023-03-22 14:58:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 marca 2023 r.


w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia więcej...

2023-03-13 14:17:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2023-03-13 13:47:25

Obwieszczenie


o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+” więcej...

2023-03-10 12:42:35

Obwieszczenie nr 7/w/2023 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2023-02-16 08:30:59

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2023 roku


Dotyczy: projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK” więcej...

2022-12-14 15:35:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos


z dnia 14 grudnia 2022 r. więcej...

2022-12-02 13:41:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 grudnia 2022 r.


Obwieszczenie zawiadamiające o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 93, obręb Łazy, gmina Kampinos" więcej...

2022-12-01 08:15:17

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


zawiadomienie o wpłynięciu w dniu 2 listopada 2022 r. odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215/SPEC/2022 z dnia 29 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji: „Remont Linii 220 kV Podolszyce-Mory” więcej...

2022-10-24 11:29:07

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2022 roku, znak: PE.I.7430.18.2022.MB


Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK” więcej...

2022-10-14 08:46:03

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn.: „Remont Linii 220 kV Podolszyce-Mory” więcej...

2022-09-15 09:00:43

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania


w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji: „Remont Linii 220 kV Podolszyce-Mory” więcej...

2022-08-16 13:41:57

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2022 r. Wójta Gminy Kampinos


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa parterowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną". więcej...

2022-07-13 08:04:30

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2022 r. Wójta Gminy Kampinos


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2022-07-12 10:18:31

Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2022 r. Wójta Gminy Kampinos


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2022-07-06 08:52:36

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2022 roku, znak: PE.I.7430.18.2022.MB


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK” więcej...

2021-10-08 10:03:56

Informacja StarostyWarszawskiego Zachodniego


w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzonego w ramach modernizacji, na obszarze obrębów ewid. Komorów (0012) i Kwiatówek (0014) położonych w jednostce ewid. gmina Kampinos. więcej...

2021-08-23 09:46:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w prawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2020-12-04 10:15:03

Obwieszczenie 22/2020


więcej...

2014-01-07 15:07:31

OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej: przebudowa ustroju niosącego (płyty mostu), filarów (podpór pośrednich)oraz przyczółków istniejącego mostu przez rzekę Utratę w m. Szczytno w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W gm. Kampinos więcej...