bip gmina kampinos

2022-08-16 13:49:18

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2022 r. Wójta Gminy Kampinos


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa parterowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną". więcej...

2021-12-16 12:31:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej więcej...

2019-06-27 08:53:54

Obwieszczenie


więcej...