bip gmina kampinos

2009-07-21 13:17:19

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos


UCHWAŁA NR XXXIV/154/2016 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos.

ZAŁĄCZNIK NR 1 XXXIV/154/2016 ocena aktualności dokumentów planistycznych w Gminie Kampinos.

 


POLITYKA PRZESTRZENNA (tzw. rysunek Studium)

Załącznik 2a

Załącznik 2b

Załącznik 2c


 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 21.07.2009 13:17
Data modyfikacji: 22.12.2016 08:01
Liczba wyświetleń: 22776