bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
Data Redaktor Zmiana
11.06.2021 10:29:16 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
10.06.2021 13:22:59 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
10.06.2021 12:17:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Aktualizacja planu postępowań zamówień publicznych z dnia 10.06.2021r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2021r.
10.06.2021 08:34:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Aktualizacja planu postępowań zamówień publicznych z dnia 27.05.2021r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2021r.
08.06.2021 08:42:53 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Informacja dodatkowa - korekta z artykułu 2020
08.06.2021 08:42:49 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja dodatkowa - korekta do artykułu 2020
08.06.2021 08:42:48 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja dodatkowa - korekta do artykułu 2020
08.06.2021 08:42:36 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki do artykułu 2020
08.06.2021 08:42:25 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki do artykułu 2020
08.06.2021 08:42:14 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej do artykułu 2020
08.06.2021 08:40:14 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł 2020
08.06.2021 08:34:56 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja dodatkowa - korekta do artykułu 2020
08.06.2021 07:57:20 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Grabnik
08.06.2021 07:57:13 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Grabnik
08.06.2021 07:57:09 Monika Chądzyńska Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Grabnik
08.06.2021 07:56:50 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Grabnik
07.06.2021 14:15:05 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
07.06.2021 11:09:26 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja obrad XXX Sesji Rady Gminy Kampinos
07.06.2021 11:08:45 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Transmisja XXXI Sesji Rady Gminy Kampinos
02.06.2021 08:05:30 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
02.06.2021 07:56:48 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
01.06.2021 13:58:56 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
01.06.2021 13:45:36 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos
01.06.2021 13:44:08 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XXXI Sesji Rady Gminy Kampinos
01.06.2021 13:42:02 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Petycja w sprawie opinii dotyczacej przeprowadzenia Referendum Ludowego
01.06.2021 13:41:41 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Petycja o popracie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
01.06.2021 13:39:26 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły
01.06.2021 13:36:33 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Protokoły
01.06.2021 13:27:19 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 13:27:05 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 13:24:27 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 13:18:53 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 13:08:15 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 13:04:18 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 12:58:15 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 12:57:21 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 12:51:53 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 12:51:06 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
31.05.2021 12:07:37 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń
31.05.2021 07:39:52 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
27.05.2021 13:02:35 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
26.05.2021 14:23:40 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych
26.05.2021 14:23:11 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych
26.05.2021 10:01:13 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń
25.05.2021 09:15:06 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Raport za 2020 rok
25.05.2021 09:08:47 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Raport za 2020 rok
25.05.2021 09:07:16 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Raport za 2020 rok
24.05.2021 10:02:43 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
20.05.2021 07:59:23 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść wykazu do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2020 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz we wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
20.05.2021 07:59:02 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2020 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz we wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.