bip gmina kampinos

2023-05-17 14:41:29

Decyzja Nr 2055/2023 Wojewody Mazowieckiego


stwierdzająca nabycie przez gminę Kampinos z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej nr 0109030 w miejscowości Pasikonie - działka nr ew. 136/3. więcej...

2023-05-17 14:40:46

Decyzja Nr 2057/2023 Wojewody Mazowieckiego


stwierdzająca nabycie przez gminę Kampinos z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej nr 0109030 w miejscowości Pasikonie - działka nr ew. 136/5. więcej...

2023-05-17 14:39:02

Decyzja Nr 2056/2023 Wojewody Mazowieckiego


stwierdzająca nabycie przez gminę Kampinos z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości zajętej pod część drogi gminnej nr 0109030 w miejscowości Pasikonie - działka nr ew. 136/4. więcej...

2023-03-08 11:20:51

Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 marca 2023 r.


w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres do 3 lat położonej we wsi Prusy i Wola Pasikońska. więcej...

2023-01-18 08:53:22

Rządowy Program Odbudowy Zabytków


Wójt Gminy Kampinos zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o wypełnienie zamieszczonego pod niniejszym tekstem formularza i przekazanie go w terminie do 20 stycznia 2023 r. do Urzędu Gminy Kampinos. więcej...

2016-11-24 07:58:07

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH


Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie,ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanych – działek budowlanych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (10 ,11-U/MN), położonych w Płochocinie, obręb SHR Wolica gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie będące własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z/s w Strzekęcinie: więcej...

2016-02-29 12:05:21

Ogłoszenie o przetargach


Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie, www.pmhz.pl, ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie. więcej...

2015-10-29 14:49:25

Ogłoszenie o naborze wniosków dla spółek wodnych


Wójt Gminy Kampinos informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dotację dla spółek wodnych zgodnie z uchwałą nr XIX/69/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych. więcej...

2015-08-05 14:21:33

INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego


Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Prusy. więcej...

2014-12-01 14:33:35

OGŁOSZENIE Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat - 7,8046 ha na cele rolne w Kampinosie A


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat - 7,8046 ha na cele rolne w Kampinosie A. więcej...

2014-04-23 15:08:59

INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego


INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych gminy Kampinos, znak GT.GW.6620.1.4.2014.MaK z dnia 16 kwietnia 2014 r. więcej...

2010-10-04 12:21:24

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Prusy


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Prusy, gmina Kampinos zapisanej w Księdze Wieczystej WA1G/00046248/2 prowadzonej przez Wydział Wieczysto-Księgowy Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim. więcej...