bip gmina kampinos

2009-07-16 15:02:09

Kierownictwo Urzędu


Wójt Gminy Kampinos: dr inż. Monika Ciurzyńska
tel: (22) 725 00 40;
e-mail: wojt@kampinos.pl

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Kampinos przyjmuje interesantów
w poniedziałek, w godz. od 11.00 do 14.00.

--------------------------------------------------

Zastępca Wójta Gminy Kampinos: Sebastian Wardziak
tel: (22) 725 00 40;
e-mail: wicewojt@kampinos.pl

--------------------------------------------------

Skarbnik Gminy Kampinos: mgr Hanna Dobrzyńska
tel: (22) 725 00 40 w. 218
e-mail: skarbnik@kampinos.pl

 


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 16.07.2009 14:02
Data modyfikacji: 22.03.2017 12:56
Liczba wyświetleń: 9346