bip gmina kampinos

Artykuł archiwalny

2009-07-16 14:39:13

Dane adresowe


URZĄD GMINY KAMPINOS 
ul. Niepokalanowska 3
05-085 Kampinos 
tel. 725 00 40, fax. 725 04 44
www.kampinos.pl

e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 529-14-53-156 REGON: 000536396

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat należy wpłacać na konto Urzędu Gminy:
WBS Bank O. Kampinos
91 8015 0004 1000 7315 2010 0003Urząd Gminy Kampinos jest czynny:

poniedziałek: 9.00 - 18.00 
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek : 7.30 - 14.30
 
W sprawach skarg i wniosków
Wójt Gminy Kampinos przyjmuje interesantów w poniedziałek,
w godz. od 11.00 do 14.00

OGŁOSZENIE

 

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Gmina Kampinos informuje zgodnie z przepisem wskazanym poniżej, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Komunikat wydano na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) przez gospodarstwo domowe

Wójt Gminy Kampinos informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Kampinos zamierza przystąpić do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. W związku z powyższym, w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego (węgla) prosimy mieszkańców Gminy Kampinos o składanie wniosków o zakup. Informujemy, że asortyment planowanego do sprzedaży węgla to ekgroszek/groszek/orzech. Wnioski o zakup należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kampinos ul. Niepokalnowska 3, 05-085 Kampinos w godzinach pracy urzędu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w terminie od 4 listopada 2022 r.

Ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych i wynosi:

  • w okresie do 31 grudnia 2022 r. - 1,5 tony,
  • w okresie od 1 stycznia 2023 r. - 1,5 tony.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu - zakup preferencyjny nie przysługuje.

Zakup przez Gminę Kampinos paliwa stałego (węgla) od podmiotu wprowadzającego do obrotu będzie możliwy po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu i po przetransportowaniu przedmiotowego paliwa stałego do miejsca jego składowania tj. Łazy 40A.

O możliwości odbioru osoby, które złożyły wniosek zostaną odrębnie poinformowane po weryfikacji wniosków. Odbiór zamówionego węgla będzie następował na koszt własny.

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 16.07.2009 14:39
Data modyfikacji: 22.12.2022 10:11
Liczba wyświetleń: 734495