bip gmina kampinos

2022-12-05 11:47:39

Zamówienia powyżej 130 000 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny


Szanowni Państwo,   

    W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) zobowiązującej do elektronizacji zamówień publicznych, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie wszystkie postępowania będzie prowadził przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

   Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum pomocy"

Wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link: 

https://ezamowienia.gov.pl

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Elżbieta Korolewska
Data powstania: 05.12.2022 11:47
Data modyfikacji: 05.12.2022 12:16
Liczba wyświetleń: 330