bip gmina kampinos

2019-03-14 11:43:28

Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.03.2019 r. 2019-03-14 11:45:00 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 7 - Audyt energetyczny - Urząd Gminy 2019-03-14 11:46:53 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 7 - Audyt energetyczny - Świetlica Łazy 2019-03-14 11:48:02 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 7 - Audyt energetyczny - OSP Szczytno 2019-03-14 11:48:41 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekty budowlane - Urząd Gminy 2019-03-14 11:52:10 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekty budowlane - Świetlica Łazy 2019-03-14 11:53:36 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekty budowlane - OSP Szczytno 2019-03-14 11:54:56 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Przedmiary - Urząd Gminy 2019-03-14 11:57:08 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Przedmiary - Świetlica Łazy 2019-03-14 12:00:43 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Przedmiary - OSP Szczytno 2019-03-14 12:01:26 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10 - Decyzja - pozwolenie na budowę - Urząd Gminy 2019-03-14 12:03:19 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10 - Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę - Świetlica Łazy 2019-03-14 12:05:04 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10 - Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę - OSP Szczytno 2019-03-14 12:05:52 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - STWIORB - Urząd Gminy 2019-03-14 12:06:46 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - STWIORB - Świetlica Łazy 2019-03-14 12:07:42 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - STWIORB - OSP Szczytno 2019-03-14 12:08:31 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-14 12:36:13 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 19.03.2019r. 2019-03-20 14:22:21 Korolewska Elżbieta
załącznik Informacja z otwarcia ofert 2019-03-29 14:00:50 Korolewska Elżbieta
załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania 2019-04-17 14:52:38 Korolewska Elżbieta
załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-04-26 12:31:08 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie umowy 2019-08-21 15:03:19 Korolewska Elżbieta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Elżbieta Korolewska
Data powstania: 14.03.2019 10:43
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1283