bip gmina kampinos

2009-08-04 10:32:43

Postanowienie w sprawie rewitalizacji zabytkowego dworu w Strzyżewie


POSTANOWIENIE z dn. 27.07.2009 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji zabytkowego dworu w Strzyżewie na cele rekreacyjne, szkoleniowe i wypoczynkowe”  na działkach nr ewid. 70/4 i 70/11 zlokalizowanych w obrębie Strzyżew Parcele Gm. Kampinos

Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

POSTANOWIENIE z dn. 22.06.2022 r.

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działek nr ew. 263/11 i 264/6, położonych w miejscowości KOMORÓW, gm. Kampinos

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 04.08.2009 10:32
Data modyfikacji: 04.07.2022 09:41
Liczba wyświetleń: 3826