bip gmina kampinos

2009-07-30 14:37:30

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych


Zezwolenie jest wydawane na czas nie dłuższy niż 5 lat.
 
Aby otrzymać zezwolenie należy do wniosku dołączyć dokumenty wymienione w art. 22 ustawy oraz kopię licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych pobiera się opłatę zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 5 lipca 2004r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664).
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się opłaty:
1. dla przewozu regularnego - obszar gminy 
- do 1 roku – 100 zł, 
- do 2 lat – 150 zł, 
- do 3 lat – 200 zł, 
- do 4 lat – 250 zł, 
- do 5 lat – 300 zł.
2. dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak za przewóz regularny.
Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726).

Osoba odpowiedzialna
Inspektor ds. działalności gospodarczej, spraw wojskowych i OC
Ryszard Antosik
pok. 6,
tel. (022) 725 00 40 w. 21
e-mail:
kryzys@kampinos.pl

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik WNIOSEK o udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób 2009-07-30 14:46:26

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 30.07.2009 14:37
Data modyfikacji: 30.07.2009 14:51
Liczba wyświetleń: 5628