bip gmina kampinos

2010-06-08 15:09:22

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: "udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Wyjaśnienie nr 1 2010-06-08 15:10:06 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zestawienie przepływów pieniężnych str.1 2010-06-08 15:12:34 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zestawienie przepływów pieniężnych str.2 2010-06-08 15:13:07 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zestawienie przepływów pieniężnych str.3 2010-06-08 15:13:51 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Uchwała o powołaniu Skarbnika 2010-06-08 15:14:16 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 2010-06-08 15:16:06 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zaświadczenie o wyborze Wójta 2010-06-08 15:16:36 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie nr 2 2010-06-10 11:55:06 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 2010-06-10 12:29:22 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 rok str.1 2010-06-10 12:30:51 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 rok str.2 2010-06-10 12:31:08 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 rok str.3 2010-06-10 12:31:44 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 rok str.4 2010-06-10 12:32:14 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zaświadczenie ZUS 2010-06-10 13:13:10 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zaświadczenie US str. 1 2010-06-10 13:14:23 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zaświadczenie US str. 2 2010-06-10 13:15:36 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2008 str. 1 2010-06-10 13:18:03 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2008 str. 2 2010-06-10 13:18:30 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2009 str. 1 2010-06-10 13:20:06 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2009 str. 2 2010-06-10 13:20:26 Zielerowicz Katarzyna
załącznik RB-N 2010 str. 1 2010-06-10 13:20:58 Zielerowicz Katarzyna
załącznik RB-N 2010 str. 2 2010-06-10 13:21:24 Zielerowicz Katarzyna
załącznik RB-N 2010 str. 3 2010-06-10 13:21:37 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Rb-NDS 2010 str. 1 2010-06-10 13:22:00 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Rb-NDS 2010 str. 2 2010-06-10 13:22:16 Zielerowicz Katarzyna
załącznik RB-Z 2010 str. 1 2010-06-10 13:22:35 Zielerowicz Katarzyna
załącznik RB-Z 2010 str. 2 2010-06-10 13:22:57 Zielerowicz Katarzyna
załącznik RB-Z 2010 str. 3 2010-06-10 13:23:13 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za 2009 rok str.1 2010-06-10 13:24:40 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za 2009 rok str.2 2010-06-10 13:29:46 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za 2009 rok str.3 2010-06-10 13:30:28 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Załącznik do wyjaśnienia 2 - tabela 1 2010-06-10 13:44:36 Zielerowicz Katarzyna
załącznik załącznik do wyjaśnienia 2 - tabela 2 2010-06-10 13:45:07 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie nr 3 2010-06-10 13:47:52 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie nr 4 2010-06-10 13:48:17 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 - część opisowa 2010-06-10 13:51:42 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 - część opisowa 2010-06-10 13:53:26 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie nr 5 2010-06-15 15:09:22 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie nr 6 2010-06-16 10:32:11 Zielerowicz Katarzyna

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Katarzyna Zielerowicz
Data powstania: 08.06.2010 14:09
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1255