bip gmina kampinos

2014-02-25 14:09:47

Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Zadanie nr 1


Wójt Gminy Kampinos OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2014 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z zakresu: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2014 – Zadanie nr 1


Termin składania ofert upływa: 18 marca 2014 r., o godz. 15.30
 

Formularz OFERTY  i SPRAWOZDANIA  do pobrania.

Termin naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych w 2014 roku upływa: 13 marca - Druk 
ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz załączniki - Ogłoszenie i wzory kart ocen 2014-02-25 14:22:32
załącznik Zarządzenie w sprawie naboru przedstawicieli NGO do Komisji Konkursowych 2014-02-25 14:23:35

Informacje o artykule

Autor: Wioletta Siekiera
Zredagował(a):
Data powstania: 25.02.2014 13:09
Data modyfikacji: 25.02.2014 13:15
Liczba wyświetleń: 1258