bip gmina kampinos

2013-05-08 14:33:25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - Zadanie Nr 1


W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Gminy Kampinos  udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu:  Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2013 – Zadanie Nr 1.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację  zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera poniższy załącznik.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie Nr 0050.28.2013 Wójta Gminy Kampinos 2013-05-08 14:34:33

Informacje o artykule

Autor: Wioletta Siekiera
Zredagował(a):
Data powstania: 08.05.2013 13:33
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1493